Thông tin đường dây nóng Thông tin đường dây nóng
Trả lời phản ánh từ số điện thoại 0933.663.816 về quy trình khám bệnh tại Bệnh viện Bà Rịa trên hệ thống Đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh.

Xem nội dung chi tiết tại đây