Thông tin đường dây nóng Thông tin đường dây nóng
Trả lời phản ánh từ số điện thoại 0564.987.004 về hoạt động Trạm Y tế thuộc Trung tâm y tế thị xã Phú Mỹ trên hệ thống Đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh

Xem nội dung chi tiết tại đây