Thông tin đường dây nóng Thông tin đường dây nóng
Trả lời phản ảnh từ số điện thoại 0934.313.782 về chính sách hỗ trợ đào tạo Bác sĩ, Dược sĩ đại học cho ngành Y tế tỉnh trên hệ thống Đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh

Xem nội dung chi tiết tại đây