Thông tin đường dây nóng Thông tin đường dây nóng
Trả lời phản ảnh từ số điện thoại 0569.166.765 về quy trình khám bệnh tại Bệnh viện Bà Rịa trên hệ thống Đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh

Xem nội dung chi tiết tại đây