Thông tin chỉ đạo điều hành Thông tin chỉ đạo điều hành
Chủ động sẵn sàng ứng phó với bão số 14 (Krovanh) trên biển đông có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Xem nội dung chi tiết tại đây