Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản quy phạm pháp luật
Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND quy định mức trích, nội dung chi và mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Xem nội dung chi tiết tại đây