Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản quy phạm pháp luật
Quyết định số 23/2020/QĐ-UBND Ban hành mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2021

Xem nội dung chi tiết tại đây