Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản quy phạm pháp luật
Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, ấp, khu phố; mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Xem nội dung chi tiết tại đây