Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản quy phạm pháp luật
Nghị quyết số 15/2020/NQ-HĐND quy định chế độ hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, ấp, khu phố; Công an viên thường trực ở xã, công an viên phụ trách thôn, ấp; Thôn, ấp, khu đội trưởng và mức khoán kinh phí hoạt động ở thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Xem nội dung chi tiết tại đây