Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản quy phạm pháp luật
Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND Nghị quyết ban hành chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang công tác trên địa bàn huyện Côn Đảo được hưởng lương từ ngân sách địa phương

Xem nội dung chi tiết tại đây