Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản quy phạm pháp luật
Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND ban hành Bộ đơn giá Khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Xem nội dung chi tiết tại đây