Thông tin chỉ đạo điều hành Thông tin chỉ đạo điều hành
V/v tích cực rà soát, lấy mẫu xét nghiệm, giám sát sức khỏe người về từ huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

Xem nội dung chi tiết tại đây