Hành nghề dược Hành nghề dược
Thu hồi thẻ người giới thiệu thuốc

Trần Diệp Tâm

Nguyễn Anh Quốc

Đặng Thị Ánh Hà

Nguyễn Thị Huyền Trang - Công ty TNHH Gedeon Richter Việt Nam

Cao Thị Minh Tuyền - Công ty TNHH Gedeon Richter Việt Nam