Thông tin Y tế Thông tin Y tế
Thông báo KHẨN truy vết liên quan đến các địa phương trên toàn quốc phục vụ phòng chống dịch COVID-19 (Tính đến 07 giờ 00 ngày 13/6/2021Liên quan đến các ca nhiễm tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM)

Căn cứ tình hình dịch COVID-19 tại các địa phương trên toàn quốc và công tác truy vết phục vụ phòng chống dịch COVID-19 tính đến 07 giờ 00 ngày 13/6/2021; Sở Y tế - Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh; thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh; Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương thông báo và triển khai thực hiện một số nội dung tại Văn bản số 2869/SYT-NV ngày 14/6/2021 đính kèm