Thông tin Y tế Thông tin Y tế
BÁO CÁO NHANH Tình hình điều tra, truy vết các trường hợp liên quan đến ca dương tính ở Bình Dương (Cập nhật đến 11 giờ 30 ngày 16/6/2021)

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh báo cáo điều tra, truy vết các trường hợp liên quan đến ca dương tính ở Bình Dương. Nội dung cụ thể tại Báo cáo số 240/BC-SYT  ngày 16/6/2021 của Sở Y tế tỉnh BRVT

Download Báo cáo số 240/BC-SYT  ngày 16/6/2021 của Sở Y tế tỉnh BRVT tại đây