Thông tin Y tế Thông tin Y tế
Hướng dẫn giám sát, cách ly, chỉ định xét nghiệm đối với người từ địa phương khác về tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và những địa điểm trong các thông báo khẩn (cập nhật đến 17 giờ 00, 17/6/2021)

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trong nước, nhằm đảm bảo kiểm soát chặt chẽ, phòng ngừa tối đa nguy cơ xâm nhập và lây nhiễm dịch bệnh tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trong tình hình hiện nay; Sở Y tế - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh triển khai công tác giám sát, cách ly, chỉ định xét nghiệm cho người từ vùng dịch COVID19 trong nước về tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cụ thể tại Văn bản số  2959/SYT-NV  ngày 20/6/2021 đính kèm