Thông tin Y tế Thông tin Y tế
Báo cáo nhanh tình hình truy vết liên quan đến trường hợp dương tính với virus SAR-CoV-2 tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền

Download Báo cáo 260/BC-BCĐ ngày 29/6/2020 tại đây