Thông tin Y tế Thông tin Y tế
BÁO CÁO NHANH Tình hình truy vết liên quan đến các trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền (Cập nhật lúc 17 giờ 00 ngày 01/7/2021)

Xem nội dung chi tiết tại đây