Công bố cơ sở đủ điều kiện Công bố cơ sở đủ điều kiện
Danh sách các cơ sở thực hiện Test

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ THỰC HIỆN

Stt

Đơn vị

Địa chỉ

Số GPHĐ

QĐ phê duyệt của Sở Y tế- Test nhanh

Phê duyệt PCR sàng lọc

Viện Pasteur phê duyệt PCR khẳng định

TP Vũng Tàu

 

   1

Bệnh viện Lê Lợi

Số 22 Lê Lợi, Phường 1, thành phố Vũng Tàu

0848/SYT-GPHĐ ngày 24/2/2014

604/QĐ-SYT ngày 13/10/2017

 

                  X

2

Trung tâm Y tế Vũng Tàu

278 Lê Lợi phường 7, Vũng Tàu

1009/SYT-GPHĐ ngày 31/12/2015

469/QĐ-SYT ngày 14/10/2015

 

 

3

TTYT Vietsovpetro

02 Pasteur, phường 7, TP Vũng Tàu

0739/SYT-GPHĐ ngày 23/01/2014

548/QĐ-SYT ngày 23/6/2021

 

 

4

PKĐK Y Sài Gòn

408B Lê Hồng Phong, phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu

1345/BRVT-GPHĐ ngày 16/12/2020

552/QĐ-SYT ngày 24/6/2021

 

 

5

PKĐK Thiên Nam

192 đường 3/2, phường 10, TP Vũng Tàu

1279/BRVT-GPHĐ ngày 11/12/2020

572/QĐ-SYT ngày 29/6/2021

 

 

6

PKĐK Sài Gòn –

Vũng Tàu

744 Bình Giã, phường 10, TP Vũng Tàu

1189/BRVT-GPHĐ ngày 24/8/2020

572/QĐ-SYT ngày 29/6/2021

 

 

7

PKĐK Vũng Tàu

205-207 Nguyễn Văn Trỗi, phường 4, TP Vũng Tàu

0769/BRVT-GPHĐ ngày 22/01/2020

548/QĐ-SYT ngày 23/6/2021

 

 

8

PKCK Nội tổng hợp

Raffles Medical

Khu A, số 1 Lê Ngọc Hân, phường 1, TP Vũng Tàu

1156/BRVT-GPHĐ ngày 01/02/2018

567/QĐ-SYT ngày 25/6/2021

 

 

9

Trạm Y tế thuộc trung tâm y tế TP Vũng Tàu                                                                                                 X

 

9.1

Trạm Y tế Phường 1

19 Lê Lợi, Phường 1, TPVT

0964/SYT-GPHĐ ngày 31/12/2015

632/QĐ-SYT ngày 13/7/2021

 

 

9.2

Trạm Y tế Phường 2

01 Phan Bội Châu, Phường 2, TPVT

0965/BRVT-GPHĐ ngày 14/3/2018

632/QĐ-SYT ngày 13/7/2021

 

 

9.3

Trạm Y tế Phường 3

131 Trương Công Định , Phường 3, TPVT

0966/SYT-GPHĐ ngày 31/12/2015

632/QĐ-SYT ngày 13/7/2021

 

 

9.4

Trạm Y tế Phường 4

23 Ký Con, Phường 4, TPVT

1358/BRVT-GPHĐ ngày 01/02/2021

632/QĐ-SYT ngày 13/7/2021

 

 

9.5

Trạm Y tế Phường 5

151 Trần Phú, Phường 5, TPVT

0966/SYT-GPHĐ ngày 31/12/2015

632/QĐ-SYT ngày 13/7/2021

 

 

9.6

Trạm Y tế Phường Thắng Nhì

47 Nguyễn An Ninh, Phường Thắng Nhì, TPVT

0976/SYT-GPHĐ ngày 31/12/2015

632/QĐ-SYT ngày 13/7/2021

 

 

9.7

Trạm Y tế Phường 7

180 Nguyễn An Ninh, Phường 7, TPVT

1396/BRVT-GPHĐ ngày 26/4/2021

632/QĐ-SYT ngày 13/7/2021

 

 

9.8

Trạm Y tế Phường 8

135 Chu Mạnh Trinh, Phường 8, TPVT

0971/SYT-GPHĐ ngày 31/12/2015

632/QĐ-SYT ngày 13/7/2021

 

 

9.9

Trạm Y tế Phường 9

82 Ông Ích Khiêm, Phường 9, TPVT

0972/BRVT-GPHĐ ngày 14/3/2018

632/QĐ-SYT ngày 13/7/2021

 

 

9.10

Trạm Y tế Phường 10

935/1 Bình Giã, Phường 10, TPVT

0973/BRVT-GPHĐ ngày 14/3/2018

632/QĐ-SYT ngày 13/7/2021

 

 

9.11

Trạm Y tế Phường 11

04 Đô Lương, Phường 11, TPVT

1395/BRVT-GPHĐ ngày 26/4/2021

632/QĐ-SYT ngày 13/7/2021

 

 

9.12

Trạm Y tế Phường 12

58A Phước Thắng, Phường 12, TPVT

0975/SYT-GPHĐ ngày 31/12/2015

632/QĐ-SYT ngày 13/7/2021

 

 

9.13

Trạm Y tế Phường Nguyễn An Ninh

17 Trần Bình Trọng, Phường Nguyễn An Ninh, TPVT

0979/BRVT-GPHĐ ngày 13/02/2018

632/QĐ-SYT ngày 13/7/2021

 

 

9.14

Trạm Y tế Phường Thắng Nhất

03 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Thắng Nhất, TPVT

1001/SYT-GPHĐ ngày 31/12/2015

632/QĐ-SYT ngày 13/7/2021

 

 

9.15

Trạm Y tế Phường Thắng Tam

89 Hoàng Hoa Thám, phường Thắng Tam, TPVT

0977/BRVT-GPHĐ ngày 11/6/2018

632/QĐ-SYT ngày 13/7/2021

 

 

9.16

Trạm Y tế Phường Rạch Dừa

484/2 đường 30/4, Phường Rạch Dừa, TPVT

0978/SYT-GPHĐ ngày 31/12/2015

632/QĐ-SYT ngày 13/7/2021

 

 

9.17

Trạm Y tế Xã Long Sơn

Thôn 2, xã Long Son, TPVT

0980/BRVT-GPHĐ ngày 24/01/2018

632/QĐ-SYT ngày 13/7/2021

 

 

10

PKĐk Medic Sài Gòn 5

637C đường 30/4, phường Rạch Dừa, TP Vũng Tàu

1425/BRVT-GPHĐ ngày 11/3/2021

633/QĐ-SYT ngày 13/7/2021

 X

 

11

PK Sức khỏe tại chỗ International SOS

Khu B, số 01 Lê Ngọc Hân, Phường 1, TP VT

1188/BRVT-GPHĐ ngày 26/7/2019

677/QĐ-SYT ngày 19/7/2021

 

 

12

 

Phòng xét nghiệm Y khoa vũng Tàu Lab 3

Số 45 Nguyễn Hữu Cảnh, P.Thắng Nhất, Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

1421/BRVT-GPHĐ ngày 14/6/2021

845/QĐ-SYT ngày 6/9/2021

 

 

13

Phòng Xét nghiệm Y khoa Vũng Tàu Lab 2 (thuộc Công ty TNHH Quốc tế C-STAR) (Bs Đoàn Thị Kim Phượng)

513 Nguyễn An Ninh, phường Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà RịaVũng Tàu

1297/BRVT-GPHĐ ngày 29/4/2020

1033/QĐ-SYT - 01/11/2021

   

14

Phòng xét nghiệm y khoa C-STAR

Số 99A đường 3/2, phường 8, TP V

tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

1467/BRVT-GPHĐ

ngày 28/02/2022

182/QĐ-SYT ngày 28/2/2022

496/QĐ-PAS ngày 19/4/2022

X

X

             

TP Bà Rịa

 

1

 

Bệnh viện Bà Rịa

686 Võ Văn Kiệt, phường Long Tâm, TP Bà Rịa

1008/SYT-GPHĐ ngày 31/12/2015

- Test nhanh virus: 566/QĐ-SYT ngày 02/12/2015;

  Test PCR: 532/QĐ-SYT ngày 18/6/2021

 

X

2

Trung tâm KSBT

(CDC)

19 Phạm Ngọc Thạch, P Phước Hưng, TP Bà Rịa

1376/BRVT-GPHĐ ngày 13/4/2021

Test PCR: QĐ số 322/QĐ-PAS ngày 20/5/2020

 

X

3

BV Y học cổ truyền

Ấp Tây, xã Hòa Long, TP Bà Rịa

1467/BRVT-GPHĐ ngày 16/5/2017

572/QĐ-SYT ngày 29/6/2021

 

 

4

BV Mắt

21 Phạm Ngọc Thạch, P. Phước Hưng, TP Bà Rịa

0995/SYT-GPHĐ

ngày 31/12/2015

552/QĐ-SYT ngày 24/6/2021

 

 

5

TTYT TP Bà Rịa

57 Nguyễn Thanh Đằng, P Phước Hiệp, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

1005/BRVT-GPHĐ

ngày 22/6/2020

552/QĐ-SYT ngày 24/6/2021

 

 

6

Bệnh xá Công an tỉnh

15 Trường Chinh, P. Phước Trung, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

1368/BRVT-GPHĐ ngày 15/9/2020

583/QĐ-SYT ngày 30/6/2021

 

 

7

Bệnh viện đa khoa tư nhân Vạn Phước

42 Cách Mạng Tháng Tám, phường Long Hương, TP Bà Rịa

193/BYT-GPHĐ do Bộ Y tế cấp ngày 10/5/2020

1730/QĐ-BYT ngày 10/5/2016

 

 

8

PKĐK Thiên Ân

Số 10 Trần Hưng Đạo, P Phước Hiệp, TP Bà Rịa

1257/BRVT-GPHĐ ngày 22/11/2019

06/7/2021/QĐ-SYT ngày 06/7/2021

 

 

9

Trạm Y tế thuộc TTYT TP Bà Rịa

 

9.1

Trạm Y tế xã Long Phước

Ấp Nam,  Xã Long Phước

0988/SYT-GPHĐ, cấp ngày 31/12/2015

643/QĐ-SYT ngày 14/7/2021

 

 

9.2

Trạm Y tế xã Hòa Long

Ấp Bắc, Xã Hòa Long

0987/SYT-GPHĐ, cấp ngày 31/12/2015

643/QĐ-SYT ngày 14/7/2021

 

 

9.3

Trạm Y tế xã Tân Hưng

Ấp Phước Tân 2, Xã Tân Hưng

0993/SYT-GPHĐ, cấp ngày 31/1/2015

643/QĐ-SYT ngày 14/7/2021

 

 

9.4

Trạm Y tế phường Kim Dinh

Ấp Kim Hải, phường Kim Dinh

0990/SYT-GPHĐ, cấp ngày 31/12/2015

643/QĐ-SYT ngày 14/7/2021

 

 

9.5

Trạm Y tế phường Long Hương

94, Cách Mạng Tháng Tám, KP.Hương Giang, phường Long Hương

1002/SYT-GPHĐ, cấp ngày 31/12/2015

643/QĐ-SYT ngày 14/7/2021

 

 

9.6

Trạm Y tế phường Phước Trung

Khu phố 4, Phường Phước Trung

0982/SYT-GPHĐ, cấp ngày 31/12/2015

643/QĐ-SYT ngày 14/7/2021

 

 

9.7

Trạm Y tế phường Phước Hiệp

Khu phố 5, phường Phước Hiệp

0984/SYT-GPHĐ, cấp ngày 31/12/2015

643/QĐ-SYT ngày 14/7/2021

 

 

9.8

Trạm Y tế phường Long Toàn

Khu phố 3, phường Long Toàn

0991/SYT-GPHĐ, cấp ngày 31/12/2015

643/QĐ-SYT ngày 14/7/2021

 

 

9.9

Trạm Y tế phường Phước Nguyên

Khu phố 4, phường Phước Nguyên

0992/SYT-GPHĐ, cấp ngày 31/12/2015

643/QĐ-SYT ngày 14/7/2021

 

 

9.10

Trạm Y tế phường Long Tâm

Khu phố 5, phường Long Tâm

0985/SYT-GPHĐ, cấp ngày 31/12/2015

643/QĐ-SYT ngày 14/7/2021

 

 

9.11

Trạm Y tế phường Phước Hưng

Khu phố 4, phường Phước Hưng

0983/SYT-GPHĐ, cấp ngày 31/12/2015

643/QĐ-SYT ngày 14/7/2021

 

 

10

Phòng xét nghiệm Y khoa (thuộc Cty TNHH Đồng Tâm Medical)

1006 Phạm Hùng, Phường Long Toàn, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

1393/BRVT-GPHĐ, cấp ngày 26/4/2021

 

910/QĐ-SYT ngày 28/9/2021

   

11

PXN Y khoa Hồng Hoa

234 Nguyễn Thah Đằng, phường Phước Hiệp, TPBR, BRVT

0151/BRVT-GPHĐ, cấp ngày 9/11/2012

[932/QĐ-SYT - 04/10/2021]

   

12

PXN Y Khoa (CN Nguyễn Liêm Hiếu)

110 Nguyễn Thanh Đằng, P Phước Hiệp, TP.Bà Rịa, BRVT

0420/SYT-GPHĐ ngày 4/2/2013

[945/QĐ-SYT - 08/10/2021]

   

13

PXN Y khoa (BS Đinh Thị Mai Hương)

28 Nguyễn Đình Chiểu, TP.Bà Rịa, BRVT

0553/SYT-GPHĐ ngày 27/5/2013

[945/QĐ-SYT - 08/10/2021]

   

14

PXN Phan Trúc Phương

39A Nguyễn Thanh Đằng, P. Phước Hiệp, TP Bà Rịa

1458/BRVT-GPHĐ ngày 04/01/2022

16/QĐ-SYT ngày 10/01/2022

 

 

Huyện Châu Đức

 

1

BV Tâm thần

Ấp Bình Mỹ, xã Bình Ba, huyện Châu Đức

0777/BRVT-GPHĐ

ngày 28/9/2017

572/QĐ-SYT ngày 29/6/2021

 

 

2

TTYT huyện Châu Đức

14 Lê Hồng Phong, TT Ngãi Giao, huyện Châu Đức

0866/SYT-GPHĐ

ngày 02/7/2015

552/QĐ-SYT ngày 24/6/2021

 

 

3

PKĐK Đông Tây

Ấp Vĩnh Bình, xã Bình Giã, huyện Châu Đức

0579/SYT-GPHĐ

ngày 05/5/2014

602/QĐ-SYT ngày 06/7/2021

 

 

4

Trạm Y tế thuộc trung tâm y tế huyện Châu Đức

 

4.1

Trạm Y tế Bàu Chinh

Thôn Tân Hiêp, xã Bầu Chinh

0936/SYT-GPHĐ

653/QĐ-SYT ngày 14/7/2021

 

 

4.2

Trạm Y tế Ngãi Giao

19 đường Trần Phú, KP.Ngãi Giao, TT Ngãi Giao

0943/SYT-GPHĐ

653/QĐ-SYT ngày 14/7/2021

 

 

4.3

Trạm Y tế Bình Ba

Đường số 5, Ấp Bình Đức, xã Bình Ba

0944/SYT-GPHĐ

653/QĐ-SYT ngày 14/7/2021

 

 

4.4

Trạm Y tế Bình Giã

Hàng 4, Ấp Gia Hòa Yên, xã Bình Giã

0935/SYT-GPHĐ

653/QĐ-SYT ngày 14/7/2021

 

 

4.5

Trạm Y tế Bình Trung

Thôn 6, xã Bình Trung

0934/SYT-GPHĐ

653/QĐ-SYT ngày 14/7/2021

 

 

4.6

Trạm Y tế Xà Bang

Tổ 54, Ấp Liên Hiệp, xã Xà Bang

0940/SYT-GPHĐ

653/QĐ-SYT ngày 14/7/2021

 

 

4.7

Trạm Y tế Cù Bị

thôn Đồng Tiến, xã Cù Bị

0941/SYT-GPHĐ

653/QĐ-SYT ngày 14/7/2021

 

 

4.8

Trạm Y tế Suối Nghệ

Đường số 1, Thôn Suối Nghệ, xã Suối Nghệ

0929/SYT-GPHĐ

653/QĐ-SYT ngày 14/7/2021

 

 

4.9

Trạm Y tế Đá Bạc

Tổ 6, Thôn Phú Sơn, xã Đá Bạc

1000/SYT-GPHĐ

653/QĐ-SYT ngày 14/7/2021

 

 

4.10

Trạm Y tế Kim Long

Quốc lộ 56, thôn Lạc Long, xã Kim Long

0937/SYT-GPHĐ

653/QĐ-SYT ngày 14/7/2021

 

 

4.11

Trạm Y tế Láng Lớn

Sông Xoài III

0942/SYT-GPHĐ

653/QĐ-SYT ngày 14/7/2021

 

 

4.12

Trạm Y tế Quảng Thành

Ấp Công Thành

0938/SYT-GPHĐ

653/QĐ-SYT ngày 14/7/2021

 

 

4.13

Trạm Y tế Xuân Sơn

Thôn Quảng Giao

0933/SYT-GPHĐ

653/QĐ-SYT ngày 14/7/2021

 

 

4.14

Trạm Y tế Suối Rao

Tổ 3, Thôn 4, xã Suối Rao

0931/SYT-GPHĐ

653/QĐ-SYT ngày 14/7/2021

 

 

4.15

Trạm Y tế Sơn Bình

Tổ 37, Ấp Sơn Lập, xã Sơn Bình

0932/SYT-GPHĐ

653/QĐ-SYT ngày 14/7/2021

 

 

4.16

Trạm Y tế Nghĩa Thành

Thôn Quảnh Thành 1, xã Nghĩa Thành

0928/SYT-GPHĐ

653/QĐ-SYT ngày 14/7/2021

 

 

5

Phòng khám Đa khoa Suối Nghệ

Tổ 10, thôn Đức Mỹ, xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

0928/SYT-GPHĐ ngày 22/5/2020

697/QĐ-SYT ngày 23/7/2021

 

 

Thị xã Phú Mỹ

 

1

TTYT thị xã Phú Mỹ

106 Trường Chinh, P. Phú Mỹ, TX Phú Mỹ

11357/BRVT-GPHĐ  ngày 01/02/2021

552/QĐ-SYT ngày 24/6/2021

            X

 

2

PKĐK Mỹ Xuân

Ấp Bến Đình, xã Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ

1077/BRVT-GPHĐ

ngày 11/01/2018

567/QĐ-SYT ngày 25/6/2021

 

 

3

PKĐK Vạn Thành Sài Gòn

306 đường Độc Lập, KP Quảng Phú, P Phú Mỹ, TX Phú Mỹ

1063/SYT-GPHĐ ngày 16/10/2019

548/QĐ-SYT ngày 23/6/2021

 

 

4

PKĐK Asia Phú Mỹ

Tổ 1, khu phố Mỹ Tân, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ

1339/BRVT-GPHĐ ngày 07/6/2019

506/QĐ-SYT ngày 27/6/2019

 

 

5

PKĐK Việt Tâm

Quốc lộ 51, KP Phước Thạnh, P Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ

0595/BRVT-GPHĐ ngày 12/6/2020

607/QĐ-SYT ngày 06/7/2021

 

 

6

PKĐK

Vạn Tâm-Phước Hòa

Quốc lộ 51, KP Hải Sơn, phước Phước Hòa, thị xã Phú Mỹ

1191/BRVT-GPHĐ ngày 18/5/2020

607/ QĐ-SYT ngày 06/7/2021

 

 

7

Trạm Y tế thuộc trung tâm y tế thị xã Phú Mỹ

 

7.1

TYT phường Hắc Dịch

Phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

1356/BRVT-GPHĐ cấp ngày 01/02/2021

630/QĐ-SYT ngày 13/07/2021

 

 

7.2

TYT xã Sông Xoài

Xã Sông Xoài, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

1404/BRVT-GPHĐ cấp ngày 28/5/2021

630/QĐ-SYT ngày 13/07/2021

 

 

7.3

TYT phường Mỹ Xuân

Phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

1405/BRVT-GPHĐ cấp ngày 28/5/2021

630/QĐ-SYT ngày 13/07/2021

 

 

7.4

TYT xã Tóc Tiên

Xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

1406/BRVT-GPHĐ cấp ngày 28/5/2021

630/QĐ-SYT ngày 13/07/2021

 

 

7.5

TYT xã Tân Hoà

Xã Tân Hoà, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

1407/BRVT-GPHĐ cấp ngày 28/5/2021

630/QĐ-SYT ngày 13/07/2021

 

 

7.6

TYT phường Phú Mỹ

Phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

1408/BRVT-GPHĐ cấp ngày 28/5/2021

630/QĐ-SYT ngày 13/07/2021

 

 

7.7

TYT phường Tân Phước

Phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

1409/BRVT-GPHĐ cấp ngày 28/5/2021

630/QĐ-SYT ngày 13/07/2021

 

 

7.8

TYT xã Châu Pha

Xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

1410/BRVT-GPHĐ cấp ngày 28/5/2021

630/QĐ-SYT ngày 13/07/2021

 

 

7.9

TYT phường Phước Hoà

Phường Phước Hoà, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

1411/BRVT-GPHĐ cấp ngày 28/5/2021

630/QĐ-SYT ngày 13/07/2021

 

 

7.10

TYT xã Tân Hải

Xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

1234/BRVT-GPHĐ cấp ngày 19/10/2020

630/QĐ-SYT ngày 13/07/2021

 

 

8

PKĐk Medic Sài Gòn 2

1139 Quốc lộ 51, apps Phước Hiệp, xã Tân Hòa

1364/BRVT-GPHĐ ngày 11/3/2021

633/QĐ-SYT ngày 13/7/2021

 

 

9

PKĐK Vạn Tâm – Sài Gòn

Tổ 2, Ấp Tân Phú, xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ, tỉnh BRVT

1035/BRVT-GPHĐ ngày 13/11/2017

677/QĐ-SYT ngày 19/7/2021

 

 

Huyện Côn Đảo

 

1

TTYT Quân dân Y huyện Côn Đảo

Đường Lê Hồng Phong, huyện Côn Đảo

0927/SYT-GPHĐ

ngày 31/12/2015

567/QĐ-SYT ngày 25/6/2021

 

 

Huyện Long Điền

 

1

BV Phổi Phạm Hữu Chí

Ấp An Đồng, xã An Nhứt, huyện Long Điền

1373/BRVT-GPHĐ

ngày 26/3/2021

552/QĐ-SYT ngày 24/6/2021

 

 

2

TTYT huyện Long Điền

Ấp An Thạnh, xã An Ngãi, huyện Long Điền

1010/SYT-GPHĐ ngày 31/12/2015

583/QĐ-SYT ngày 30/6/2021

 

 

 

Trạm Y tế thuộc TTYT huyện Long Điền

 

 

 

 

 

3.1

Trạm y tế Tam Phước

Ấp Phước Hưng, Xã Tam Phước, huyện Long Điền

0950/SYT-GPHĐ ngày 31/12/2015

639/QĐ-SYT ngày 14/7/2021

 

 

3.2

Trạm y tế An Nhứt

Áp An Lạc, Xã An Nhứt - huyện Long Điền

0947/SYT-GPHĐ ngày 31/12/2015

639/QĐ-SYT ngày 14/7/2021

 

 

3.3

TYT xã An Ngãi

Ấp An Phước, xâ Phước Tỉnh, Huyện Long Điền

0945/SYT-GPHĐ ngày 31/12/2015

639/QĐ-SYT ngày 14/7/2021

 

 

3.4

TYT xã Phước Tỉnh

Ấp Phước Lợi, xâ Phước Tỉnh, Huyện Long Điền

0946/SYT-GPHĐ ngày 31/12/2015

639/QĐ-SYT ngày 14/7/2021

 

 

3.5

Trạm y tế Phước Hưng

Ấp Lò Vôi, xâ Phước Hưng, Huyện Long Điền

0948/SYT-GPHĐ ngày 31/12/2015

639/QĐ-SYT ngày 14/7/2021

 

 

3.6

TYT thị trấn Long Hải

KP Hải Lộc, TT Long Điền, huyện Long Điền

0949/SYT-GPHĐ ngày 31/12/2015

639/QĐ-SYT ngày 14/7/2021

 

 

3.7

TYT thị trấn Long Điền

Ấp Phước Hưng, Xã Tam Phước, huyện Long Điền

0950/SYT-GPHĐ ngày 31/12/2015

639/QĐ-SYT ngày 14/7/2021

 

 

3.8

Phòng khám khu vực Long hải

KP Hải Lộc, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền

0951/SYT-GPHĐ ngày 31/12/2015

639/QĐ-SYT ngày 14/7/2021

 

 

4

PKĐk Medic Sài Gòn 3

Số 19, Ấp Hải Sơn, xã Phước Hưng, huyện Long Điền

1425/BRVT-GPHĐ ngày 11/3/2021

633/QĐ-SYT ngày 13/7/2021

 

 

Huyện Đất Đỏ

 

1

TTYT huyện Đất Đỏ

Ấp Phước Lộc, xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ

1375/BRVT-GPHĐ  ngày 27/4/2021

548/QĐ-SYT ngày 23/6/2021

 

 

2

Trạm Y tế thuộc TTYT huyện Đất Đỏ

 

2.1

Thị trấn Phước Hải

KP Hải Sơn, TT Phước hải

0907/SYT-GPHĐ ngày 31/12/2015

629/QĐ-SYT ngày 13/7/2021

 

 

2.2

Thị trấn Đất Đỏ

KP Thanh Bình, TT Đất Đỏ

0994/SYT-GPHĐ ngày 31/12/2015

629/QĐ-SYT ngày 13/7/2021

 

 

2.3

Xã Long Tân

Ấp Tân Hiệp, xã Long Tân

0911/SYT-GPHĐ ngày 31/12/2015

629/QĐ-SYT ngày 13/7/2021

 

 

2.4

Xã Phước Long Thọ

Ấp Phước Trung, xã Phước Long Thọ

0910/SYT-GPHĐ ngày 31/12/2015

629/QĐ-SYT ngày 13/7/2021

 

 

2.5

Xã Lang Dài

Ấp Thanh An, xã Láng Dài

0909/SYT-GPHĐ ngày 31/12/2015

629/QĐ-SYT ngày 13/7/2021

 

 

2.6

Xã Phước Hội

Ấp Hội Mỹ, xã phước Hội

0905/SYT-GPHĐ ngày 31/12/2015

629/QĐ-SYT ngày 13/7/2021

 

 

2.7

Xã Long Mỹ

Ấp Mỹ An, Xã Long Mỹ

0906/SYT-GPHĐ ngày 31/12/2015

629/QĐ-SYT ngày 13/7/2021

 

 

2.8

Xã Lộc An

Ấp An Hải, Xã Lộc An

0908/SYT-GPHĐ ngày 31/12/2015

629/QĐ-SYT ngày 13/7/2021

 

 

Huyện Xuyên Mộc

 

1

TTYT huyện Xuyên Mộc

Quốc lộ 55, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc

0846/SYT-GPHĐ ngày 19/5/2015

548/QĐ-SYT ngày 23/6/2021

            X

 

2

PKĐK Sài Gòn- Bà Rịa Vũng Tàu

Quốc lộ 55, ấp Thạnh Sơn 1A, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc

1039/BRVT-GPHĐ ngày 22/5/2020

632/QĐ-SYT ngày 31/7/2020

 

 

3

Trạm Y tế thuộc trung tâm y tế huyện Xuyên Mộc

 

3.1

Trạm Y tế thị trấn Phước Bửu

Khu phố Xóm Rẫy,  thị trấn  Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc

0917/BRVT-GPHĐ, cấp ngày 19/7/2017

631/QĐ-SYT ngày 13/7/2021

 

 

3.2

Trạm Y tế xã Phước Tân

ấp Thạnh sơn 2A,  xã Phước  Tân, huyện Xuyên Mộc

0918/BRVT-GPHĐ, cấp ngày 18/9/2017

631/QĐ-SYT ngày 13/7/2021

 

 

3.3

Trạm Y tế xã Phước Thuận

ấp  Xóm Rẫy,  xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc

0919/BRVT-GPHĐ, cấp ngày 24/9/2018

631/QĐ-SYT ngày 13/7/2021

 

 

3.4

Trạm Y tế xã Xuyên Mộc

ấp Nhân Nghĩa, xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc

0921/SYT-GPHĐ, cấp ngày 31/12/2015

631/QĐ-SYT ngày 13/7/2021

 

 

3.5

Trạm Y tế xã Bông Trang

ấp Trang Trí, xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc

0913/BRVT-GPHĐ, cấp ngày 24/1/2018

631/QĐ-SYT ngày 13/7/2021

 

 

3.6

Trạm Y tế xã Bưng Riềng

ấp 1, xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc

0914/SYT-GPHĐ, cấp ngày 31/12/2015

631/QĐ-SYT ngày 13/7/2021

 

 

3.7

Trạm Y tế xã Bình Châu

ấp Láng Găng,  xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc

0962/SYT-GPHĐ, cấp ngày 31/12/2015

631/QĐ-SYT ngày 13/7/2021

 

 

3.8

Trạm Y tế xã Hòa Hội

ấp 2, Xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc

0963/BRVT-GPHĐ, cấp ngày 18/9/2017

631/QĐ-SYT ngày 13/7/2021

 

 

3.9

Trạm Y tế xã Hòa Hiệp

ấp Phú Sơn, xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc

0915/BRVT-GPHĐ, cấp ngày 28/12/2018

631/QĐ-SYT ngày 13/7/2021

 

 

3.10

Trạm Y tế xã Hòa Bình

ấp 3,  xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc

0922/BRVT-GPHĐ, cấp ngày 28/12/2018

631/QĐ-SYT ngày 13/7/2021

 

 

3.11

Trạm Y tế xã Hòa Hưng

ấp 2, xã Hòa Hưng, huyện Xuyên Mộc

0916/BRVT-GPHĐ, cấp ngày 24/1/2018

631/QĐ-SYT ngày 13/7/2021

 

 

3.12

Trạm Y tế xã Bầu Lâm

ấp 2 Đông, xã Bàu Lâm, huyện Xuyên Mộc

0912/BRVT-GPHĐ, cấp ngày 24/1/2018

631/QĐ-SYT ngày 13/7/2021

 

 

3.13

Trạm Y tế xã Tân Lâm

ấp 4B,  xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc

0920/SYT-GPHĐ, cấp ngày 31/12/2015

631/QĐ-SYT ngày 13/7/2021

 

 

4

PKĐK Medic Sài Gòn

Ấp Phú Thọ, xã Hòa huyện Xuyên Mộc

1179/BRVT-GPHĐ ngày 18/6/2018

633/QĐ-SYT ngày 13/7/2021

 

 

5

Phòng Xét nghiệm Phước Bửu (CNXN Nguyễn Thị Thu Lê)

Số 354 đường 27/4 thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà RịaVũng Tàu

1447/BRVT-GPHĐ ngày 20/12/2021

1230/QĐ-SYT - 22/12/2021

   

6

Phòng khám BSGĐ

Đặng Thị Kim Thơm

Ấp Bến Lội, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc,

tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

1321/BRVT-GPHĐ

ngày 26/3/2021

182/QĐ-SYT ngày 28/2/2022