Công bố cơ sở đủ điều kiện Công bố cơ sở đủ điều kiện
Danh sách các cơ sở thực hiện Test nhanh kháng nguyên virus SARS-CoV-2

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ THỰC HIỆN

Test nhanh kháng nguyên virus SARS-CoV-2 

 

Stt

Đơn vị

Địa chỉ

Số GPHĐ

QĐ phê duyệt của Sở Y tế

SĐT

 

TP Vũng Tàu

 

   1

Bệnh viện Lê Lợi

Số 22 Lê Lợi, Phường 1, thành phố Vũng Tàu

0848/SYT-GPHĐ ngày 24/2/2014

604/QĐ-SYT ngày 13/10/2017

 

 

2

Trung tâm Y tế Vũng Tàu

278 Lê Lợi phường 7, Vũng Tàu

1009/SYT-GPHĐ ngày 31/12/2015

469/QĐ-SYT ngày 14/10/2015

 

 

3

TTYT Vietsovpetro

02 Pasteur, phường 7, TP Vũng Tàu

0739/SYT-GPHĐ ngày 23/01/2014

548/QĐ-SYT ngày 23/6/2021

 

 

4

PKĐK Y Sài Gòn

408B Lê Hồng Phong, phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu

1345/BRVT-GPHĐ ngày 16/12/2020

552/QĐ-SYT ngày 24/6/2021

 

 

5

PKĐK Thiên Nam

192 đường 3/2, phường 10, TP Vũng Tàu

1279/BRVT-GPHĐ ngày 11/12/2020

572/QĐ-SYT ngày 29/6/2021

 

 

6

PKĐK Sài Gòn –

Vũng Tàu

744 Bình Giã, phường 10, TP Vũng Tàu

1189/BRVT-GPHĐ ngày 24/8/2020

572/QĐ-SYT ngày 29/6/2021

 

 

7

PKĐK Vũng Tàu

205-207 Nguyễn Văn Trỗi, phường 4, TP Vũng Tàu

0769/BRVT-GPHĐ ngày 22/01/2020

548/QĐ-SYT ngày 23/6/2021

 

 

8

PKCK Nội tổng hợp

Raffles Medical

Khu A, số 1 Lê Ngọc Hân, phường 1, TP Vũng Tàu

1156/BRVT-GPHĐ ngày 01/02/2018

567/QĐ-SYT ngày 25/6/2021

 

 

9

Trạm Y tế thuộc trung tâm y tế TP Vũng Tàu

 

9.1

Trạm Y tế Phường 1

19 Lê Lợi, Phường 1, TPVT

0964/SYT-GPHĐ ngày 31/12/2015

632/QĐ-SYT ngày 13/7/2021

0254.3858387

 

9.2

Trạm Y tế Phường 2

01 Phan Bội Châu, Phường 2, TPVT

0965/BRVT-GPHĐ ngày 14/3/2018

632/QĐ-SYT ngày 13/7/2021

0254.3521058

 

9.3

Trạm Y tế Phường 3

131 Trương Công Định , Phường 3, TPVT

0966/SYT-GPHĐ ngày 31/12/2015

632/QĐ-SYT ngày 13/7/2021

0254.3852176

 

9.4

Trạm Y tế Phường 4

23 Ký Con, Phường 4, TPVT

1358/BRVT-GPHĐ ngày 01/02/2021

632/QĐ-SYT ngày 13/7/2021

0254.3540286

 

9.5

Trạm Y tế Phường 5

151 Trần Phú, Phường 5, TPVT

0966/SYT-GPHĐ ngày 31/12/2015

632/QĐ-SYT ngày 13/7/2021

0254.3832221

 

9.6

Trạm Y tế Phường Thắng Nhì

47 Nguyễn An Ninh, Phường Thắng Nhì, TPVT

0976/SYT-GPHĐ ngày 31/12/2015

632/QĐ-SYT ngày 13/7/2021

0254.3834536

 

9.7

Trạm Y tế Phường 7

180 Nguyễn An Ninh, Phường 7, TPVT

1396/BRVT-GPHĐ ngày 26/4/2021

632/QĐ-SYT ngày 13/7/2021

0254.3576937

 

9.8

Trạm Y tế Phường 8

135 Chu Mạnh Trinh, Phường 8, TPVT

0971/SYT-GPHĐ ngày 31/12/2015

632/QĐ-SYT ngày 13/7/2021

0254.3854837

 

9.9

Trạm Y tế Phường 9

82 Ông Ích Khiêm, Phường 9, TPVT

0972/BRVT-GPHĐ ngày 14/3/2018

632/QĐ-SYT ngày 13/7/2021

0254.3595200

 

9.10

Trạm Y tế Phường 10

935/1 Bình Giã, Phường 10, TPVT

0973/BRVT-GPHĐ ngày 14/3/2018

632/QĐ-SYT ngày 13/7/2021

0254.3614433

 

9.11

Trạm Y tế Phường 11

04 Đô Lương, Phường 11, TPVT

1395/BRVT-GPHĐ ngày 26/4/2021

632/QĐ-SYT ngày 13/7/2021

0254.384330

 

9.12

Trạm Y tế Phường 12

58A Phước Thắng, Phường 12, TPVT

0975/SYT-GPHĐ ngày 31/12/2015

632/QĐ-SYT ngày 13/7/2021

0254.3622718

 

9.13

Trạm Y tế Phường Nguyễn An Ninh

17 Trần Bình Trọng, Phường Nguyễn An Ninh, TPVT

0979/BRVT-GPHĐ ngày 13/02/2018

632/QĐ-SYT ngày 13/7/2021

0254.3583522

 

9.14

Trạm Y tế Phường Thắng Nhất

03 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Thắng Nhất, TPVT

1001/SYT-GPHĐ ngày 31/12/2015

632/QĐ-SYT ngày 13/7/2021

0254.3832534

 

9.15

Trạm Y tế Phường Thắng Tam

89 Hoàng Hoa Thám, phường Thắng Tam, TPVT

0977/BRVT-GPHĐ ngày 11/6/2018

632/QĐ-SYT ngày 13/7/2021

0254.3854770

 

9.16

Trạm Y tế Phường Rạch Dừa

484/2 đường 30/4, Phường Rạch Dừa, TPVT

0978/SYT-GPHĐ ngày 31/12/2015

632/QĐ-SYT ngày 13/7/2021

0254.3613738

 

9.17

Trạm Y tế Xã Long Sơn

Thôn 2, xã Long Son, TPVT

0980/BRVT-GPHĐ ngày 24/01/2018

632/QĐ-SYT ngày 13/7/2021

0254.3844042

 

10

PKĐk Medic Sài Gòn 5

637C đường 30/4, phường Rạch Dừa, TP Vũng Tàu

1425/BRVT-GPHĐ ngày 11/3/2021

633/QĐ-SYT ngày 13/7/2021

 

 

11

PK Sức khỏe tại chỗ International SÓ

Khu B, số 01 Lê Ngọc Hân, Phường 1, TP VT

1188/BRVT-GPHĐ ngày 26/7/2019

677/QĐ-SYT ngày 19/7/2021

 

 

12

 

Phòng xét nghiệm Y khoa vũng Tàu Lab 3

Số 45 Nguyễn Hữu Cảnh, P.Thắng Nhất, Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu 1421/BRVT-GPHĐ ngày 14/6/2021 845/QĐ-SYT ngày 6/9/2021    

TP Bà Rịa

 

1

 

Bệnh viện Bà Rịa

686 Võ Văn Kiệt, phường Long Tâm, TP Bà Rịa

1008/SYT-GPHĐ ngày 31/12/2015

- Test nhanh virus: 566/QĐ-SYT ngày 02/12/2015;

- Test PCR: 532/QĐ-SYT ngày 18/6/2021

 

 

2

Trung tâm KSBT

(CDC)

19 Phạm Ngọc Thạch, P Phước Hưng, TP Bà Rịa

1376/BRVT-GPHĐ ngày 13/4/2021

Test PCR: QĐ số 322/QĐ-PAS ngày 20/5/2020

 

 

3

BV Y học cổ truyền

Ấp Tây, xã Hòa Long, TP Bà Rịa

1467/BRVT-GPHĐ ngày 16/5/2017

572/QĐ-SYT ngày 29/6/2021

 

 

4

BV Mắt

21 Phạm Ngọc Thạch, P. Phước Hưng, TP Bà Rịa

0995/SYT-GPHĐ

ngày 31/12/2015

552/QĐ-SYT ngày 24/6/2021

 

 

5

TTYT TP Bà Rịa

57 Nguyễn Thanh Đằng, P Phước Hiệp, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

1005/BRVT-GPHĐ

ngày 22/6/2020

552/QĐ-SYT ngày 24/6/2021

 

 

6

Bệnh xá Công an tỉnh

15 Trường Chinh, P. Phước Trung, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

1368/BRVT-GPHĐ ngày 15/9/2020

583/QĐ-SYT ngày 30/6/2021

 

 

7

Bệnh viện đa khoa tư nhân Vạn Phước

42 Cách Mạng Tháng Tám, phường Long Hương, TP Bà Rịa

193/BYT-GPHĐ do Bộ Y tế cấp ngày 10/5/2020

1730/QĐ-BYT ngày 10/5/2016

 

 

8

PKĐK Thiên Ân

Số 10 Trần Hưng Đạo, P Phước Hiệp, TP Bà Rịa

1257/BRVT-GPHĐ ngày 22/11/2019

06/7/2021/QĐ-SYT ngày 06/7/2021

 

 

9

Trạm Y tế thuộc TTYT TP Bà Rịa

 

9.1

Trạm Y tế xã Long Phước

Ấp Nam,  Xã Long Phước

0988/SYT-GPHĐ, cấp ngày 31/12/2015

643/QĐ-SYT ngày 14/7/2021

 

 

9.2

Trạm Y tế xã Hòa Long

Ấp Bắc, Xã Hòa Long

0987/SYT-GPHĐ, cấp ngày 31/12/2015

643/QĐ-SYT ngày 14/7/2021

 

 

9.3

Trạm Y tế xã Tân Hưng

Ấp Phước Tân 2, Xã Tân Hưng

0993/SYT-GPHĐ, cấp ngày 31/1/2015

643/QĐ-SYT ngày 14/7/2021

 

 

9.4

Trạm Y tế phường Kim Dinh

Ấp Kim Hải, phường Kim Dinh

0990/SYT-GPHĐ, cấp ngày 31/12/2015

643/QĐ-SYT ngày 14/7/2021

 

 

9.5

Trạm Y tế phường Long Hương

94, Cách Mạng Tháng Tám, KP.Hương Giang, phường Long Hương

1002/SYT-GPHĐ, cấp ngày 31/12/2015

643/QĐ-SYT ngày 14/7/2021

 

 

9.6

Trạm Y tế phường Phước Trung

Khu phố 4, Phường Phước Trung

0982/SYT-GPHĐ, cấp ngày 31/12/2015

643/QĐ-SYT ngày 14/7/2021

 

 

9.7

Trạm Y tế phường Phước Hiệp

Khu phố 5, phường Phước Hiệp

0984/SYT-GPHĐ, cấp ngày 31/12/2015

643/QĐ-SYT ngày 14/7/2021

 

 

9.8

Trạm Y tế phường Long Toàn

Khu phố 3, phường Long Toàn

0991/SYT-GPHĐ, cấp ngày 31/12/2015

643/QĐ-SYT ngày 14/7/2021

 

 

9.9

Trạm Y tế phường Phước Nguyên

Khu phố 4, phường Phước Nguyên

0992/SYT-GPHĐ, cấp ngày 31/12/2015

643/QĐ-SYT ngày 14/7/2021

 

 

9.10

Trạm Y tế phường Long Tâm

Khu phố 5, phường Long Tâm

0985/SYT-GPHĐ, cấp ngày 31/12/2015

643/QĐ-SYT ngày 14/7/2021

 

 

9.11

Trạm Y tế phường Phước Hưng

Khu phố 4, phường Phước Hưng

0983/SYT-GPHĐ, cấp ngày 31/12/2015

643/QĐ-SYT ngày 14/7/2021

 

 

Huyện Châu Đức

 

1

BV Tâm thần

Ấp Bình Mỹ, xã Bình Ba, huyện Châu Đức

0777/BRVT-GPHĐ

ngày 28/9/2017

572/QĐ-SYT ngày 29/6/2021

 

 

2

TTYT huyện Châu Đức

14 Lê Hồng Phong, TT Ngãi Giao, huyện Châu Đức

0866/SYT-GPHĐ

ngày 02/7/2015

552/QĐ-SYT ngày 24/6/2021

 

 

3

PKĐK Đông Tây

Ấp Vĩnh Bình, xã Bình Giã, huyện Châu Đức

0579/SYT-GPHĐ

ngày 05/5/2014

602/QĐ-SYT ngày 06/7/2021

 

 

4

Trạm Y tế thuộc trung tâm y tế huyện Châu Đức

 

4.1

Trạm Y tế Bàu Chinh

Thôn Tân Hiêp, xã Bầu Chinh

0936/SYT-GPHĐ

653/QĐ-SYT ngày 14/7/2021

 

 

4.2

Trạm Y tế Ngãi Giao

19 đường Trần Phú, KP.Ngãi Giao, TT Ngãi Giao

0943/SYT-GPHĐ

653/QĐ-SYT ngày 14/7/2021

 

 

4.3

Trạm Y tế Bình Ba

Đường số 5, Ấp Bình Đức, xã Bình Ba

0944/SYT-GPHĐ

653/QĐ-SYT ngày 14/7/2021

 

 

4.4

Trạm Y tế Bình Giã

Hàng 4, Ấp Gia Hòa Yên, xã Bình Giã

0935/SYT-GPHĐ

653/QĐ-SYT ngày 14/7/2021

 

 

4.5

Trạm Y tế Bình Trung

Thôn 6, xã Bình Trung

0934/SYT-GPHĐ

653/QĐ-SYT ngày 14/7/2021

 

 

4.6

Trạm Y tế Xà Bang

Tổ 54, Ấp Liên Hiệp, xã Xà Bang

0940/SYT-GPHĐ

653/QĐ-SYT ngày 14/7/2021

 

 

4.7

Trạm Y tế Cù Bị

thôn Đồng Tiến, xã Cù Bị

0941/SYT-GPHĐ

653/QĐ-SYT ngày 14/7/2021

 

 

4.8

Trạm Y tế Suối Nghệ

Đường số 1, Thôn Suối Nghệ, xã Suối Nghệ

0929/SYT-GPHĐ

653/QĐ-SYT ngày 14/7/2021

 

 

4.9

Trạm Y tế Đá Bạc

Tổ 6, Thôn Phú Sơn, xã Đá Bạc

1000/SYT-GPHĐ

653/QĐ-SYT ngày 14/7/2021

 

 

4.10

Trạm Y tế Kim Long

Quốc lộ 56, thôn Lạc Long, xã Kim Long

0937/SYT-GPHĐ

653/QĐ-SYT ngày 14/7/2021

 

 

4.11

Trạm Y tế Láng Lớn

Sông Xoài III

0942/SYT-GPHĐ

653/QĐ-SYT ngày 14/7/2021

 

 

4.12

Trạm Y tế Quảng Thành

Ấp Công Thành

0938/SYT-GPHĐ

653/QĐ-SYT ngày 14/7/2021

 

 

4.13

Trạm Y tế Xuân Sơn

Thôn Quảng Giao

0933/SYT-GPHĐ

653/QĐ-SYT ngày 14/7/2021

 

 

4.14

Trạm Y tế Suối Rao

Tổ 3, Thôn 4, xã Suối Rao

0931/SYT-GPHĐ

653/QĐ-SYT ngày 14/7/2021

 

 

4.15

Trạm Y tế Sơn Bình

Tổ 37, Ấp Sơn Lập, xã Sơn Bình

0932/SYT-GPHĐ

653/QĐ-SYT ngày 14/7/2021

 

 

4.16

Trạm Y tế Nghĩa Thành

Thôn Quảnh Thành 1, xã Nghĩa Thành

0928/SYT-GPHĐ

653/QĐ-SYT ngày 14/7/2021

 

 

5

Phòng khám Đa khoa Suối Nghệ

Tổ 10, thôn Đức Mỹ, xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

0928/SYT-GPHĐ ngày 22/5/2020

697/QĐ-SYT ngày 23/7/2021

 02543.923979

 

Thị xã Phú Mỹ

 

1

TTYT thị xã Phú Mỹ

106 Trường Chinh, P. Phú Mỹ, TX Phú Mỹ

11357/BRVT-GPHĐ  ngày 01/02/2021

552/QĐ-SYT ngày 24/6/2021

 

 

2

PKĐK Mỹ Xuân

Ấp Bến Đình, xã Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ

1077/BRVT-GPHĐ

ngày 11/01/2018

567/QĐ-SYT ngày 25/6/2021

 

 

3

PKĐK Vạn Thành Sài Gòn

306 đường Độc Lập, KP Quảng Phú, P Phú Mỹ, TX Phú Mỹ

1063/SYT-GPHĐ ngày 16/10/2019

548/QĐ-SYT ngày 23/6/2021

 

 

4

PKĐK Asia Phú Mỹ

Tổ 1, khu phố Mỹ Tân, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ

1339/BRVT-GPHĐ ngày 07/6/2019

506/QĐ-SYT ngày 27/6/2019

 

 

5

PKĐK Việt Tâm

Quốc lộ 51, KP Phước Thạnh, P Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ

0595/BRVT-GPHĐ ngày 12/6/2020

607/QĐ-SYT ngày 06/7/2021

 

 

6

PKĐK

Vạn Tâm-Phước Hòa

Quốc lộ 51, KP Hải Sơn, phước Phước Hòa, thị xã Phú Mỹ

1191/BRVT-GPHĐ ngày 18/5/2020

607/ QĐ-SYT ngày 06/7/2021

 

 

7

Trạm Y tế thuộc trung tâm y tế thị xã Phú Mỹ

 

7.1

TYT phường Hắc Dịch

Phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

1356/BRVT-GPHĐ cấp ngày 01/02/2021

630/QĐ-SYT ngày 13/07/2021

02543.897.154

 

7.2

TYT xã Sông Xoài

Xã Sông Xoài, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

1404/BRVT-GPHĐ cấp ngày 28/5/2021

630/QĐ-SYT ngày 13/07/2021

02543.897.153

 

7.3

TYT phường Mỹ Xuân

Phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

1405/BRVT-GPHĐ cấp ngày 28/5/2021

630/QĐ-SYT ngày 13/07/2021

02546.263.069

 

7.4

TYT xã Tóc Tiên

Xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

1406/BRVT-GPHĐ cấp ngày 28/5/2021

630/QĐ-SYT ngày 13/07/2021

02543.897.164

 

7.5

TYT xã Tân Hoà

Xã Tân Hoà, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

1407/BRVT-GPHĐ cấp ngày 28/5/2021

630/QĐ-SYT ngày 13/07/2021

02543.893.356

 

7.6

TYT phường Phú Mỹ

Phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

1408/BRVT-GPHĐ cấp ngày 28/5/2021

630/QĐ-SYT ngày 13/07/2021

02543.922.935

 

7.7

TYT phường Tân Phước

Phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

1409/BRVT-GPHĐ cấp ngày 28/5/2021

630/QĐ-SYT ngày 13/07/2021

02543.936.537

 

7.8

TYT xã Châu Pha

Xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

1410/BRVT-GPHĐ cấp ngày 28/5/2021

630/QĐ-SYT ngày 13/07/2021

02543.827.747

 

7.9

TYT phường Phước Hoà

Phường Phước Hoà, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

1411/BRVT-GPHĐ cấp ngày 28/5/2021

630/QĐ-SYT ngày 13/07/2021

02543.876.983

 

7.10

TYT xã Tân Hải

Xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

1234/BRVT-GPHĐ cấp ngày 19/10/2020

630/QĐ-SYT ngày 13/07/2021

02543.740.873

 

8

PKĐk Medic Sài Gòn 2

1139 Quốc lộ 51, apps Phước Hiệp, xã Tân Hòa

1364/BRVT-GPHĐ ngày 11/3/2021

633/QĐ-SYT ngày 13/7/2021

 

 

9

PKĐK Vạn Tâm – Sài Gòn

Tổ 2, Ấp Tân Phú, xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ, tỉnh BRVT

1035/BRVT-GPHĐ ngày 13/11/2017

677/QĐ-SYT ngày 19/7/2021

 

 

Huyện Côn Đảo

 

1

TTYT Quân dân Y huyện Côn Đảo

Đường Lê Hồng Phong, huyện Côn Đảo

0927/SYT-GPHĐ

ngày 31/12/2015

567/QĐ-SYT ngày 25/6/2021

 

 

Huyện Long Điền

 

1

BV Phổi Phạm Hữu Chí

Ấp An Đồng, xã An Nhứt, huyện Long Điền

1373/BRVT-GPHĐ

ngày 26/3/2021

552/QĐ-SYT ngày 24/6/2021

 

 

2

TTYT huyện Long Điền

Ấp An Thạnh, xã An Ngãi, huyện Long Điền

1010/SYT-GPHĐ ngày 31/12/2015

583/QĐ-SYT ngày 30/6/2021

 

 

 

Trạm Y tế thuộc TTYT huyện Long Điền

 

 

 

 

 

3.1

Trạm y tế Tam Phước

Ấp Phước Hưng, Xã Tam Phước, huyện Long Điền

0950/SYT-GPHĐ ngày 31/12/2015

639/QĐ-SYT ngày 14/7/2021

 

 

3.2

Trạm y tế An Nhứt

Áp An Lạc, Xã An Nhứt - huyện Long Điền

0947/SYT-GPHĐ ngày 31/12/2015

639/QĐ-SYT ngày 14/7/2021

 

 

3.3

TYT xã An Ngãi

Ấp An Phước, xâ Phước Tỉnh, Huyện Long Điền

0945/SYT-GPHĐ ngày 31/12/2015

639/QĐ-SYT ngày 14/7/2021

 

 

3.4

TYT xã Phước Tỉnh

Ấp Phước Lợi, xâ Phước Tỉnh, Huyện Long Điền

0946/SYT-GPHĐ ngày 31/12/2015

639/QĐ-SYT ngày 14/7/2021

 

 

3.5

Trạm y tế Phước Hưng

Ấp Lò Vôi, xâ Phước Hưng, Huyện Long Điền

0948/SYT-GPHĐ ngày 31/12/2015

639/QĐ-SYT ngày 14/7/2021

 

 

3.6

TYT thị trấn Long Hải

KP Hải Lộc, TT Long Điền, huyện Long Điền

0949/SYT-GPHĐ ngày 31/12/2015

639/QĐ-SYT ngày 14/7/2021

 

 

3.7

TYT thị trấn Long Điền

Ấp Phước Hưng, Xã Tam Phước, huyện Long Điền

0950/SYT-GPHĐ ngày 31/12/2015

639/QĐ-SYT ngày 14/7/2021

 

 

3.8

Phòng khám khu vực Long hải

KP Hải Lộc, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền

0951/SYT-GPHĐ ngày 31/12/2015

639/QĐ-SYT ngày 14/7/2021

 

 

4

PKĐk Medic Sài Gòn 3

Số 19, Ấp Hải Sơn, xã Phước Hưng, huyện Long Điền

1425/BRVT-GPHĐ ngày 11/3/2021

633/QĐ-SYT ngày 13/7/2021

 

 

Huyện Đất Đỏ

 

1

TTYT huyện Đất Đỏ

Ấp Phước Lộc, xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ

1375/BRVT-GPHĐ  ngày 27/4/2021

548/QĐ-SYT ngày 23/6/2021

 

 

2

Trạm Y tế thuộc TTYT huyện Đất Đỏ

 

2.1

Thị trấn Phước Hải

KP Hải Sơn, TT Phước hải

0907/SYT-GPHĐ ngày 31/12/2015

629/QĐ-SYT ngày 13/7/2021

 

 

2.2

Thị trấn Đất Đỏ

KP Thanh Bình, TT Đất Đỏ

0994/SYT-GPHĐ ngày 31/12/2015

629/QĐ-SYT ngày 13/7/2021

 

 

2.3

Xã Long Tân

Ấp Tân Hiệp, xã Long Tân

0911/SYT-GPHĐ ngày 31/12/2015

629/QĐ-SYT ngày 13/7/2021

 

 

2.4

Xã Phước Long Thọ

Ấp Phước Trung, xã Phước Long Thọ

0910/SYT-GPHĐ ngày 31/12/2015

629/QĐ-SYT ngày 13/7/2021

 

 

2.5

Xã Lang Dài

Ấp Thanh An, xã Láng Dài

0909/SYT-GPHĐ ngày 31/12/2015

629/QĐ-SYT ngày 13/7/2021

 

 

2.6

Xã Phước Hội

Ấp Hội Mỹ, xã phước Hội

0905/SYT-GPHĐ ngày 31/12/2015

629/QĐ-SYT ngày 13/7/2021

 

 

2.7

Xã Long Mỹ

Ấp Mỹ An, Xã Long Mỹ

0906/SYT-GPHĐ ngày 31/12/2015

629/QĐ-SYT ngày 13/7/2021

 

 

2.8

Xã Lộc An

Ấp An Hải, Xã Lộc An

0908/SYT-GPHĐ ngày 31/12/2015

629/QĐ-SYT ngày 13/7/2021

 

 

Huyện Xuyên Mộc

 

1

TTYT huyện Xuyên Mộc

Quốc lộ 55, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc

0846/SYT-GPHĐ ngày 19/5/2015

548/QĐ-SYT ngày 23/6/2021

 

 

2

PKĐK Sài Gòn- Bà Rịa Vũng Tàu

Quốc lộ 55, ấp Thạnh Sơn 1A, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc

1039/BRVT-GPHĐ ngày 22/5/2020

632/QĐ-SYT ngày 31/7/2020

 

 

3

Trạm Y tế thuộc trung tâm y tế huyện Xuyên Mộc

 

3.1

Trạm Y tế thị trấn Phước Bửu

Khu phố Xóm Rẫy,  thị trấn  Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc

0917/BRVT-GPHĐ, cấp ngày 19/7/2017

631/QĐ-SYT ngày 13/7/2021

 

 

3.2

Trạm Y tế xã Phước Tân

ấp Thạnh sơn 2A,  xã Phước  Tân, huyện Xuyên Mộc

0918/BRVT-GPHĐ, cấp ngày 18/9/2017

631/QĐ-SYT ngày 13/7/2021

 

 

3.3

Trạm Y tế xã Phước Thuận

ấp  Xóm Rẫy,  xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc

0919/BRVT-GPHĐ, cấp ngày 24/9/2018

631/QĐ-SYT ngày 13/7/2021

 

 

3.4

Trạm Y tế xã Xuyên Mộc

ấp Nhân Nghĩa, xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc

0921/SYT-GPHĐ, cấp ngày 31/12/2015

631/QĐ-SYT ngày 13/7/2021

 

 

3.5

Trạm Y tế xã Bông Trang

ấp Trang Trí, xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc

0913/BRVT-GPHĐ, cấp ngày 24/1/2018

631/QĐ-SYT ngày 13/7/2021

 

 

3.6

Trạm Y tế xã Bưng Riềng

ấp 1, xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc

0914/SYT-GPHĐ, cấp ngày 31/12/2015

631/QĐ-SYT ngày 13/7/2021

 

 

3.7

Trạm Y tế xã Bình Châu

ấp Láng Găng,  xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc

0962/SYT-GPHĐ, cấp ngày 31/12/2015

631/QĐ-SYT ngày 13/7/2021

 

 

3.8

Trạm Y tế xã Hòa Hội

ấp 2, Xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc

0963/BRVT-GPHĐ, cấp ngày 18/9/2017

631/QĐ-SYT ngày 13/7/2021

 

 

3.9

Trạm Y tế xã Hòa Hiệp

ấp Phú Sơn, xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc

0915/BRVT-GPHĐ, cấp ngày 28/12/2018

631/QĐ-SYT ngày 13/7/2021

 

 

3.10

Trạm Y tế xã Hòa Bình

ấp 3,  xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc

0922/BRVT-GPHĐ, cấp ngày 28/12/2018

631/QĐ-SYT ngày 13/7/2021

 

 

3.11

Trạm Y tế xã Hòa Hưng

ấp 2, xã Hòa Hưng, huyện Xuyên Mộc

0916/BRVT-GPHĐ, cấp ngày 24/1/2018

631/QĐ-SYT ngày 13/7/2021

 

 

3.12

Trạm Y tế xã Bầu Lâm

ấp 2 Đông, xã Bàu Lâm, huyện Xuyên Mộc

0912/BRVT-GPHĐ, cấp ngày 24/1/2018

631/QĐ-SYT ngày 13/7/2021

 

 

3.13

Trạm Y tế xã Tân Lâm

ấp 4B,  xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc

0920/SYT-GPHĐ, cấp ngày 31/12/2015

631/QĐ-SYT ngày 13/7/2021

 

 

4

PKĐK Medic Sài Gòn

Ấp Phú Thọ, xã Hòa huyện Xuyên Mộc

1179/BRVT-GPHĐ ngày 18/6/2018

633/QĐ-SYT ngày 13/7/2021