Thông tin Y tế Thông tin Y tế
Tiếp tục sử dụng cơ sở cách ly ký túc xá Trường Cao đẳng Dầu khí

Ngày 15/7/2021, Sở Y tế ban hành công văn số 3528/SYT-NV ngày 15/07/2021 về việc triển khai Công văn số 5599/BYT-MT ngày 14/7/2021 của Bộ Y tế.

Theo đó, từ ngày 15/7/2021, các đơn vị, địa phương không chuyển đối tượng cách ly tập trung về cơ sở cách ly tập trung Ký túc xá Cao đẳng Dầu khí. Đồng thời, giao lại cơ sở Ký túc xá Trường Cao đẳng Dầu khí không còn người cách ly tập trung để Sở Y tế tham mưu thiết lập bệnh viện dã chiến tại Ký túc xá Cao đẳng dầu khí với 800 giường bệnh, thu dung cách ly điều trị những ca xác định mắc COVID-19 không triệu chứng (dự kiến đưa vào hoạt động trước 23/7/2021).

Tuy nhiên, ngành Y tế đã thiết lập thêm cơ sở điều trị mới tại cơ sở Bệnh viện Vũng Tàu mới với sức chứa 400 giường bệnh đảm bảo cho công tác điều trị.

Do đó, Sở Y tế thông báo đến các Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh và các đơn vị liên quan tiếp tục sử dụng cơ sở ký túc xá trường Cao đẳng Dầu khí để cách ly y tế tập trung cho các đối tượng phải cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh.

Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.