Thông tin Y tế Thông tin Y tế
Hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 tại lễ tang và xử lý thi hài người nhiễm SARS-CoV-2

Căn cứ các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 (Quyết định số 2232/QĐ-BCĐQG ngày 29/5/2020; Quyết định số 2233/QĐ- BCĐQG ngày 29/5/2020); Công văn số 4193/BYT-MT ngày 05/8/2020 của Bộ Y tế về việc tổ chức hoạt động mai táng đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 và Quyết định số 5188/QĐ-BYT ngày 14 tháng 12 năm 2020 của của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Để triển khai thực hiện tốt một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong việc xử lý chất thải, vệ sinh môi trường và các hoạt động lễ tang, mai táng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh yêu cầu các Sở: Y tế, Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên & Môi trường; Ban Chỉ đạo PCD COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố; Công ty Cổ phần dịch vụ đô thị Bà Rịa tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm một số nội dung sau:

I.         Đối với hoạt động xử lý thi hài người nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm COVID-19 tử  vong

2.1.     Trường hợp người bệnh tử vong tại các cơ sở khám, chữa bệnh

Xử lý thi hài người nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm COVID-19 theo hướng dẫn tại Quyết định số 5188/QĐ-BYT ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

Các cơ sở khám, chữa bệnh có trách nhiệm bố trí xe cứu thương vận chuyển tử thi đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19.

Nguyên tắc chung

-       Áp dụng triệt để các biện pháp phòng ngừa chuẩn và phòng ngừa cách ly theo đường tiếp xúc và giọt bắn khi vận chuyển, xử lý thi hài.

-       Chỉ nhân viên y tế có nhiệm vụ, người nhà người bệnh đã được hướng dẫn quy trình phòng ngừa và được trang bị đầy đủ phương tiện phòng hộ cá nhân phù hợp mới được tham gia xử lý thi hài người nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2.

-       Đảm bảo không phát tán mầm bệnh trong quá trình xử lý, vận chuyển, hỏa táng và mai táng thi hài người nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2.

-       Chuyển người bệnh cách ly khác trong buồng bệnh (nếu có) sang buồng cách ly khác trước khi thực hiện xử lý thi hài.

-       Thi hài người nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2 phải được hỏa táng, chỉ mai táng trong trường hợp không thực hiện được việc hỏa táng.

-       Thi hài phải được khâm liệm càng sớm càng tốt và hỏa táng hoặc mai táng trong vòng 24 giờ kể từ khi tử vong.

-       Tất cả các chất thải phát sinh trong quá trình xử lý, vận chuyển, hỏa táng hoặc mai táng thi hài người nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2 phải được xử lý như chất thải lây nhiễm.

Các bước vận chuyển, bảo quản và xử lý thi hài; phương tiện phòng hộ cá nhân, vệ sinh tay và thu gom chất thải; các bước tiến hành; khâm liệm tử thi; thăm viếng, xử lý tử thi người nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm COVID-19 theo đúng hướng dẫn tại Quyết định số 5188/QĐ-BYT ngày 14 tháng 12 năm 2020.

(Đính kèm Phụ lục 1: Xử lý thi hài người nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm COVID-19 và Phụ lục 2: Xử lý chất thải.)

2.2.      Trường hợp người tử vong tại các các khu cách ly y tế tập trung

-       Cán bộ quản lý khu cách ly y tế tập trung sẽ báo ngay với lãnh đạo Trung tâm Y tế cấp huyện trên địa bàn đến vận chuyển thi hài theo đúng hướng dẫn tại Quyết định số 5188/QĐ-BYT ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Bộ Y tế.

-       Trung tâm Y tế cấp huyện chủ động xây dựng quy trình, chuẩn bị các phương tiện, dụng cụ, hóa chất khử khuẩn,… để chuyển tử thi từ các khu cách ly y tế tập trung nằm trên địa bàn huyện/thành phố/ thị xã.

2.3.      Trường hợp người tử vong tại cộng đồng

-       Cơ quan chức năng xử lý theo hướng dẫn tại Quyết định số 2233/QĐ- BCĐQG ngày 29/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống COVID- 19 về việc Ban hành hướng dẫn xử lý thi hài người tử vong do mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút SARS-COV-2 tại cộng đồng.

-       Các trường hợp tử vong trên sẽ thực hiện hỏa táng tại Trung tâm Hoả táng và Quản trang thành phố Bà Rịa. Tro cốt sau khi hỏa táng, gia đình đưa vào lưu tạm tại Nhà lưu tro cốt thuộc Trung tâm Quản trang và Hỏa táng thành phố Bà Rịa hoặc đưa thẳng về nơi an táng (không tổ chức tang lễ tại gia đình).

II.       Đối với hoạt động lễ tang và xử lý thi hài người tử vong không do nhiễm bệnh COVID-19

3.1.     Trường hợp tử vong tại cơ sở y tế hoặc khu vực dân cư không  b ị phong tỏa, cách ly y tế

Thực hiện tổ chức các hoạt động mai táng như đối với người chết do nguyên nhân thông thường quy định tại Thông tư số 02/2009/TT-BYT ngày 26/5/2009 của Bộ Y tế về Hướng dẫn vệ sinh trong hoạt động mai táng và Quyết định 2232/QĐ-BCĐQG ngày 29/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 ban hành Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại lễ tang.

Đảm bảo nguyên tắc:

-       Số lượng người tham dự lễ tang: hạn chế tối đa số người phục vụ, người đến viếng, tham dự lễ tang, an táng (sau đây gọi là người tham dự lễ tang), tránh tập trung đông người theo chỉ đạo của Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia hoặc Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19.

-       Khoảng cách: những người tham dự lễ tang phải đảm bảo giữ khoảng cách tối thiểu theo quy định.

-       An toàn phòng chống dịch: Những người tham dự lễ tang và người nhà phải luôn đeo khẩu trang trong suốt quá trình tổ chức lễ tang. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch hoặc bằng dung dịch sát khuẩn tay.

-       Thực hiện rút ngắn thời gian tổ chức tang lễ (để người chết trong nhà không quá 24 giờ).

-       Địa điểm tổ chức lễ tang: Đảm bảo thông thoáng, tăng cường thông khí, hạn chế sử dụng điều hòa.

3.2.     Trường hợp tử vong tại khu vực dân cư bị phong tỏa (vùng cách ly y tế)

Thực hiện tổ chức các hoạt động mai táng như đối với người chết do nguyên nhân thông thường quy định tại Thông tư số 02/2009/TT-BYT ngày 26/5/2009 của Bộ Y tế về Hướng dẫn vệ sinh trong hoạt động mai táng và Quyết định 2232/QĐ-BCĐQG ngày 29/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 ban hành Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại lễ tang và đảm bảo các nguyên tắc phòng chống dịch COVID-19.

Đồng thời, tuân thủ quy định của các điểm chốt, trạm soát ra/ vào vùng cách ly theo Quyết định số 3986/QĐ-BYT ngày 16/9/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành sổ tay hướng dẫn tổ chức thực hiện cách ly y tế vùng có dịch COVID-19.

III.  Tổ chức thực hiện

3.1. Sở Thông tin và Truyền thông:

Tăng cường thông tin, tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại các lễ tang trên các phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn.

Tổ chức hoạt động giám sát việc triển khai phổ biến và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại các lễ tang trong giai đoạn dịch COVID-19 của tỉnh.

3.2. Sở Tài nguyên và Môi trường

Chỉ đạo việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải lây nhiễm phát sinh trong quá trình xử lý thi hài nhiễm SARS-CoV-2 kịp thời theo đúng quy định.

3.3. Sở Y tế

Chỉ đạo các cơ sở y tế địa phương phối hợp với chính quyền địa phương trong việc xử lý thi hài nhiễm SARS-CoV-2.

Chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tập huấn chuyên môn kỹ thuật cho các đơn vị y tế và các đơn vị liên quan trên địa bàn trong việc thực hiện hướng dẫn này; Tổ chức kiểm tra việc thực hiện xử lý thi hài nhiễm SARS-CoV-2 tại cộng đồng.

Chỉ đạo Trung tâm Y tế cấp huyện phổ biến, tập huấn triển khai hướng dẫn cho các đơn vị y tế và các đơn vị liên quan cấp xã; tổ chức truyền thông về việc thực hiện hướng dẫn cho cộng đồng; tham gia xử lý thi hài nhiễm SARS-CoV-2 tại cộng đồng.

3.4. UBND cấp huyện, xã

- Phổ biến, tuyên truyền việc triển khai hướng dẫn trên địa bàn.

- Thành lập các đội xử lý thi hài nhiễm SARS-CoV-2 và cung cấp đầy đủ hóa chất, trang thiết bị, phương tiện theo hướng dẫn.

- Chỉ đạo tổ trưởng dân phố/trưởng thôn, các ban, ngành liên quan thông báo ngay cho chính quyền địa phương khi có người tử vong do nhiễm SARSCoV-2.

- Chỉ đạo trạm y tế cấp xã phối hợp với đội xử lý thi hài trong quá trình xử lý thi hài nhiễm SARS-CoV-2.

- Chỉ đạo Tổ giám sát COVID-19 tại cộng đồng: có trách nhiệm thường xuyên hướng dẫn, nhắc nhở để người dân không tập trung đông người tại cùng một địa điểm, thời điểm, giữ khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người. Tăng cường công tác vệ sinh phòng dịch theo quy định như bắt buộc phải đeo khẩu trang, tang lễ trang bị đầy đủ nước rửa tay sát khuẩn, tổ chức khử khuẩn tại nơi tổ chức tang lễ, địa điểm tập trung đông người hoặc khu vực có nguy cơ cao lây lan dịch bệnh.

- Chỉ đạo Công ty Cổ phần dịch vụ đô thị Bà Rịa và các cơ sở dịch vụ mai táng, hỏa táng trên địa bàn phụ trách có trách nhiệm tiếp nhận, thực hiện tốt việc mai táng, hỏa táng theo quy định và hướng dẫn tại công văn này.

- Đảm bảo an ninh, an toàn trong quá trình thực hiện xử lý thi hài nhiễm SARS-CoV-2.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện hướng dẫn này

3.5 . Cơ sở hỏa táng, mai táng

- Chuẩn bị đủ hóa chất, trang thiết bị theo hướng dẫn.

- Niêm yết quy trình xử lý tại các vị trí xử lý thi hài, khâm liệm, hỏa táng, mai táng.

- Thực hiện việc hỏa táng, mai táng thi hài nhiễm SARS-CoV-2 theo đúng hướng dẫn đảm bảo an toàn.

Chi tiết về Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại lễ tang, hướng dẫn xử lý thi hài người tử vong do mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút SARS-CoV-2 tại cộng đồng đề nghị các cơ quan, đơn vị truy cập Website của Cục Quản lý môi trường Y tế - Bộ Y tế tại địa chỉ:

-   Quyết định 2232/QĐ-BCĐQG ngày 29/5/2020: https://vihema.gov.vn/wp-content/uploads/2020/08/Quyet-dinh-2232-QD-BCDQG-29.05.2020-H%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn-COVID-19-t%E1%BA%A1i-l%E1%BB%85-tang.pdf

-   Quyết định số 2233/QĐ- BCĐQG ngày 29/5/2020 : https://vihema.gov.vn/wp-content/uploads/2020/08/Quyet-dinh-2233-qd-bcdqg-29.05.2020-xu-ly-thi-hai-nguoi-tu-vong-do-benh-viem-duong-ho-hap-cap.pdf

-   Quyết định số 5188/QĐ-BYT ngày 14 tháng 12 năm 2020 https://emoh.moh.gov.vn/publish/attach/getfile/407538

Yêu cầu các sở, ban, ngành của tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện.

Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.