Thông tin Y tế Thông tin Y tế
Thành lập cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19 do người được cách ly tự nguyện chi trả.

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định thành lập cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19 do người được cách ly tự nguyện chi trả, cụ thể như sau:

1. Khách sạn Thùy Vân (Địa chỉ: số 115 Thùy Vân, Phường 2, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu);

2. Khách sạn Ocean Star (Địa chỉ: 46A Thùy Vân, Phường 2, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

- Cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19 có chức năng tiếp nhận, sàng lọc, giám sát, theo dõi, tư vấn những người được cách ly tập trung theo quy định.

UBND tỉnh giao trách nhiệm cho Chủ tịch UBND thành phố Vũng Tàu làm Trưởng ban điều hành cách ly tại các khách sạn nêu trên.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Nguồn: https://baria-vungtau.gov.vn/