Thông tin Y tế Thông tin Y tế
Ban hành “hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng chống COVID-19

Ngày 30/07/2021, Bộ Y tế ban hành Quyết định 3638/QĐ-BYT về việc ban hành "Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng chống COVID-19". Quyết định này thay thế Quyết định 3468/QĐ-BYT ngày 07/08/2020 của Bộ Y tế.

Một số điểm lưu ý trong hướng dẫn mới về giám sát và phòng, chống COVID-19:

1. Tại Phần II. Hướng dẫn giám sát:

Ca bệnh nghi ngờ (ca bệnh giám sát): Là người có ít nhất 2 trong số các biểu hiện sau đây: sốt, ho, đau họng, khó thở, đau người - mệt mỏi - ớn lạnh, giảm hoặc mất vị giác hoặc khứu giác; hoặc người có kết quả xét nghiệm sàng lọc dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Người tiếp xúc gần (F1): Là người có tiếp xúc gần trong vòng 2 mét hoặc trong cùng không gian kín tại nơi lưu trú, làm việc, cùng phân xưởng, học tập, sinh hoạt, vui chơi giải trí…hoặc trong cùng khoang trên phương tiện vận chuyển với F0 trong thời kỳ lây truyền của F0, cụ thể như sau:

- Đối với F0 có triệu chứng: Trong khoảng thời gian từ 3 ngày trước khi khởi phát của F0 cho đến khi F0 được cách ly y tế. Thời điểm khởi phát của ca bệnh được tính là ngày có triệu chứng bất thường về sức khỏe đầu tiên mà bệnh nhân cảm nhận được, có thể là một trong các triệu chứng sau: mệt mỏi; chán ăn; đau người; gai người ớn lạnh; giảm hoặc mất vị giác, khứu giác; sốt; ho; đau họng...

- Đối với F0 không có triệu chứng:

+ Nếu F0 đã xác định được nguồn lây: Trong khoảng thời gian từ khi F0 tiếp xúc lần đầu với nguồn lây cho đến khi F0 được cách ly y tế.

+ Nếu F0 chưa xác định được nguồn lây: Trong khoảng thời gian 14 ngày trước khi F0 được lấy mẫu xét nghiệm khẳng định dương tính cho đến khi F0 được cách ly y tế.

2. Tại Phần IV. Các biện pháp chống dịch. Mục 3. Cách ly và xử lý Y tế, cần lưu ý nội dung:

Người tiếp xúc gần với ca bệnh xác định (F1):

- Tổ chức cách ly ngay tất cả người tiếp xúc gần tại cơ sở cách ly tập trung ít nhất 14 ngày kể từ ngày tiếp xúc lần cuối với ca bệnh xác định. Tốt nhất nên thiết lập cơ sở cách ly tập trung dành riêng cho người tiếp xúc gần vì những người này có nguy cơ nhiễm bệnh cao hơn các đối tượng cách ly tập trung khác. Trong trường hợp không có cơ sở cách ly riêng thì trong cơ sở cách ly tập trung cần bố trí phân khu cách ly dành riêng cho những người tiếp xúc gần. Những người sống trong cùng hộ gia đình, sống cùng nhà, cùng phòng ở, cùng phòng làm việc với ca bệnh xác định cần được cách ly riêng với những người khác vì những người này có nguy cơ bị lây bệnh cao nhất. Bố trí, sắp xếp người cách ly vào phòng cách ly theo nguyên tắc phân loại theo nguy cơ: những người có cùng đặc điểm dịch tễ, cùng nguy cơ cùng thời gian thì vào cùng phòng/cùng khu cách ly.

- Lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 bằng phương pháp Real time RT-PCR tối thiểu 2 lần trong quá trình cách ly.

- Lấy mẫu lần 1 ngay ngày đầu khi được cách ly.

- Lấy mẫu lần 2 vào ngày thứ 14 kể từ khi được cách ly.

+ Nếu kết quả xét nghiệm Real time RT-PCR dương tính với SARS-CoV-2 thì xử lý như ca bệnh xác định.

+ Nếu kết quả xét nghiệm Real time RT-PCR ít nhất 2 lần đều âm tính với
SARS-CoV-2 thì kết thúc việc cách ly tập trung và chuyển sang tự theo dõi sức khỏe tại nơi lưu trú trong 14 ngày tiếp theo, không tụ tập đông người, thực hiện nghiêm 5K.

Đối với người nhập cảnh có yêu cầu phải cách ly tập trung ít nhất 14 ngày kể từ ngày được cách ly thì thực hiện việc cách ly, lấy mẫu, xét nghiệm như đối với các trường hợp F1.

 

Người tiếp xúc với người tiếp xúc gần (F2):

- Lập danh sách F2 và tùy vào tình hình đánh giá nguy cơ, dịch tễ để tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm F2 mở rộng.

- Tổ chức cách ly F2 tại nhà trong khi chờ kết quả xét nghiệm Real time RTPCR của F1:

+ Nếu kết quả xét nghiệm Real time RT-PCR lần 1 của F1 dương tính với
SARS-CoV-2 thì chuyển cấp cách ly F2 lên thành F1.

+ Nếu kết quả xét nghiệm Real time RT-PCR lần 1 của F1 và của F2 (nếu có) đều âm tính với SARS-CoV-2, trên cơ sở đánh giá nguy cơ, dịch tễ để xác định F2 được kết thúc việc cách ly tại nhà và tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày, nếu xuất hiện triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh phải thông báo ngay cho cơ quan y tế và Tổ COVID cộng đồng.

Ca bệnh nghi ngờ

a. Ca bệnh nghi ngờ phát hiện tại cộng đồng:

- Yêu cầu người nghi nhiễm đeo khẩu trang và cách ly bệnh nhân tạm thời tại nhà/nơi lưu trú ngay. Người nghi nhiễm và gia đình thực hiện nghiêm ngặt khuyến cáo 5K. Tuyệt đối không được tiếp xúc với người sống trong gia đình và những người khác.

- Cơ quan y tế địa phương tổ chức lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm vi rút
SARS-CoV-2 bằng phương pháp Real time RT-PCR ngay:

+ Nếu kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 thì loại trừ bệnh nhân mắc bệnh COVID-19.

+ Nếu kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 thì xử lý ngay ca bệnh là F0 theo thường quy.

b. Ca bệnh nghi ngờ phát hiện tại cơ sở y tế

- Phân luồng khám sàng lọc người nghi nhiễm theo quy định của hệ thống
điều trị và cách ly tạm thời ngay người nghi nhiễm vào phòng riêng ở khu vực đệm riêng biệt với khu vực có F0 và các khu điều trị khác của cơ sở y tế.

- Lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 bằng phương pháp Real time RT-PCR ngay:

+ Nếu kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 thì loại trừ bệnh nhân mắc bệnh COVID-19.

+ Nếu kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 thì xử lý ngay ca bệnh là F0 theo thường quy.

Thực hiện Quyết định 3638/QĐ-BYT ngày 30/7/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành "Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng chống COVID-19", Sở Y tế đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện một số nội dung sau:

  1. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh:
  • Khẩn trương tổ chức tập huấn trực tuyến về các nội dung Quyết định 3638/QĐ-BYT ngày 30/07/2021 của Bộ Y tế đến các đơn vị trực thuộc trong toàn ngành (tuyến tỉnh, tuyến huyện, tuyến xã), các đơn vị y tế thuộc ngành khác đứng chân trên địa bàn tỉnh, Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố, các bệnh viện tư nhân, phòng khám đa khoa tư nhân. Cần lưu ý nội dung hướng dẫn giám sát các ca bệnh nghi ngờ phát hiện trong cộng đồng, trong cơ sở y tế; ca bệnh xác định; người tiếp xúc gần; Các biện pháp cụ thể xử lý ổ dịch khi có ca bệnh tại cộng đồng; lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển bệnh phẩm; phòng chống lây nhiễm tại các cơ sở điều trị. Thực hiện hoàn thành trước ngày 03/08/2021.
  • Triển khai việc thực hiện công tác báo cáo theo đúng thời gian quy định tại mục 2.4. Thông tin, báo cáo của Hướng dẫn.
  1. Sở Thông tin và Truyền thông:
  • Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền trong cộng đồng hướng dẫn của Bộ Y tế về định nghĩa trường hợp bệnh xác định, trường hợp bệnh nghi ngờ, các trường hợp có tiếp xúc gần, các trường hợp có liên quan khác; cùng với các biện pháp phòng chống.
  • Phối hợp với các đơn vị liên quan và địa phương khẩn trương hướng dẫn, tổ chức tuyên truyền phòng chống dịch chủ động tại cộng đồng, trường học, xí nghiệp, công sở,….
  1. Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố:
  • Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai cho chủ cơ sở các cơ sở hành nghề Y, Y học cổ truyền, Dược tư nhân trên địa bàn các nội dung hướng dẫn của Bộ Y tế về định nghĩa trường hợp bệnh nghi ngờ, trường hợp bệnh xác định, các trường hợp có tiếp xúc gần, các trường hợp có liên quan khác; cùng với các biện pháp phòng chống; yêu cầu các cơ sở y tế tư nhân thông tin, tư vấn cho người thân, cho khách hàng, người bệnh, thân nhân người bệnh về biện pháp xử lý của ngành Y tế đối với các trường hợp bệnh nghi ngờ, trường hợp bệnh xác định, các trường hợp có tiếp xúc gần, các trường hợp có liên quan khác; khai báo ngay cho Trung tâm Y tế tuyến huyện hoặc đường dây nóng của tỉnh về phòng chống dịch 088.8800.247 hoặc 0962.51.5577 khi phát hiện có các trường hợp bệnh nghi ngờ, trường hợp bệnh xác định, các trường hợp có tiếp xúc gần, các trường hợp có liên quan khác. Thực hiện hoàn thành trước ngày 03/08/2021.
  • Tham mưu cho chính quyền địa phương việc tổ chức giám sát, tuyên truyền phòng chống dịch chủ động tại cộng đồng theo các nội dung của hướng dẫn. Chủ động phối hợp với TTYT địa phương, các đơn vị liên quan triển khai ngay các nội dung của hướng dẫn cho các thành viên của "tổ COVID cộng đồng" ở tất cả các khu dân cư trên địa bàn quản lý.

Đề nghị các đơn vị khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Sở Y tế BRVT.