Thông tin Y tế Thông tin Y tế
Triển khai Phần mềm quản lý di, biến động của người ra - vào vùng dịch và nhập thông tin công dân thuộc diện hưởng chính sách theo Nghị quyết số 68/NQ-CP trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Thực hiện Thông báo số 1197/TB-BYT ngày 14/8/2021 của Bộ Y tế, nhằm triển khai đồng bộ, thống nhất "Phần mềm theo dõi, quản lý di, biến động công dân vùng dịch và quản lý tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư" trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, UBND tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo các nội dung cụ thể sau:

1. Công an tỉnh

- Chủ trì triển khai thực hiện việc kiểm soát người ra - vào vùng dịch trên trang web https://kiemdich.dancuquocgia.gov.vn tại các chốt kiểm dịch, khai báo y tế phòng, chống dịch Covid-19; kiểm soát chặt chẽ nhưng linh hoạt, người dân khi qua chốt kiểm soát và phân luồng điều tiết giao thông, đặc biệt chú ý bảo đảm giãn cách và không gây ra hiện tượng ùn tắc giao thông.

- Phối hợp với Sở Y tế thống nhất 01 mẫu Tờ khai y tế để thuận tiện cho công dân trong quá trình khai báo, di chuyển.

- Chỉ đạo lực lượng Công an cơ sở nhập thông tin công dân thuộc diện hưởng chính sách theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên nền tảng hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Giám đốc Công an tỉnh có trách nhiệm giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ Công an kết quả triển khai thực hiện theo quy định.

2. Sở Y tế

Phối hợp với Công an tỉnh thống nhất 01 mẫu Tờ khai y tế để thuận tiện cho công dân trong quá trình kê khai. Chỉ đạo lực lượng y tế tại các chốt kiểm dịch hỗ trợ lực lượng Công an trong việc hướng dẫn công dân khai báo y tế, cập nhật dữ liệu công dân ra - vào vùng dịch.

3. Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa và Thể Thao, Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Bà Rịa – Vũng Tàu

- Khẩn trương phối hợp với Công an tỉnh thống nhất phương án chia sẻ thông tin, số liệu giữa các Sở, ban, ngành, UBND các cấp trên 01 phần mềm nhằm phục vụ kịp thời công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong phòng, chống dịch.

- Đề xuất phương án trang bị phương tiện (máy tính, điện thoại thông minh) và đường truyền Internet miễn phí tại các chốt kiểm dịch để cán bộ sử dụng kiểm tra thông tin kê khai, nhập thông tin công dân kê khai trên giấy và phát sóng Wifi miễm phí phục vụ công dân kê khai trên điện thoại thông minh.

Tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin, đại chúng về việc kê khai thông tin di biến động của công dân và kê khai y tế tại trang web https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vnviệc kiểm soát người ra vào vùng dịch tại địa chỉ https://kiemdich.dancuquocgia.gov.vn đồng thời, khuyến cáo người dân thực hiện việc kê khai trước khi qua các chốt kiểm soát để thuận tiện, tránh ùn tắc giao thông.

4. Sở Giao thông vận tải

Hướng dẫn các đơn vị vận tải trên địa bàn tỉnh, kể cả phương tiện khi thực hiện thủ tục cấp giấy nhận diện mã QR Code ưu tiên hoạt động trên "luồng xanh" phải yêu cầu tất cả các chủ doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh vận tải, lái xe, phụ xe, người bốc xếp hàng hóa… tiến hành khai báo di chuyển và khai báo y tế tại địa chỉ https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn trước khi khởi hành.

5. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan dự trù bảo đảm kinh phí triển khai thực hiện trong công tác phòng, chống dịch theo đúng quy định của pháp luật và cấp kinh phí bổ sung hỗ trợ cho Công an tỉnh trong quá trình tổ chức thực hiện Phần mềm quản lý di, biến động của người ra - vào vùng dịch trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

6. Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh

- Trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện việc kê khai thông tin di biến động của công dân và kê khai y tế tại trang web https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn phục vụ việc kiểm soát người ra - vào vùng dịch, từ đó chủ động thực hiện kê khai, tăng cường công tác tuyên truyền đến người thân, người dân để người dân hiểu và tham gia thực hiện.

- Bố trí đặt các mã QR Code tại trụ sở cơ quan, tổ chức, nhà máy, xí nghiệp, cảng, bến xe, khu công nghiệp… để cán bộ, công nhân viên, lái xe, phụ xe, hành khách kê khai thông tin trên phần mềm trước khi khởi hành, di chuyển qua các chốt kiểm soát.

7. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành ở địa phương bố trí nhân lực, phương tiện để tổ chức thực hiện việc kiểm soát người ra - vào vùng dịch trên trang web https://kiemdich.dancuquocgia.gov.vn tại các chốt kiểm dịch được thành lập trên địa bàn. Thực hiện kiểm soát chặt chẽ người dân khi qua chốt kiểm soát, nhưng linh hoạt để đảm bảo giãn cách, trong đó tập trung kiểm soát chặt chẽ đối với người di chuyển trong "vùng đỏ" (khu vực thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội theo quy định) và giữa "vùng đỏ" với "vùng xanh".

- Giao UBND các xã, phường, thị trấn, lực lượng Công an cơ sở phối hợp với các tổ chức đoàn thể, tổ dân phố thực hiện phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người" để tuyên truyền cho người dân biết, thực hiện nghiêm túc việc kê khai thông tin di biến động của công dân và kê khai y tế tại trang web https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn.

- Yêu cầu UBND cấp xã cung cấp cho Công an cấp xã danh sách công dân đề nghị hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ để thực hiện rà soát, đối chiếu, xác định đúng thông tin đối tượng hỗ trợ trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Bảo đảm không để sót, lọt đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ và dữ liệu công dân được cập nhật "đúng, đủ, sạch, sống" thông qua công tác rà soát. Đồng thời, không để lợi dụng, trục lợi chính sách trái pháp luật khi kê khai danh sách công dân thuộc diện đối tượng được hỗ trợ trên địa bàn quản lý.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo nghiêm túc triển khai thực hiện. Quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) để phối hợp giải quyết. Giao Công an tỉnh chủ trì tổng hợp kết quả báo cáo Bộ Công an và UBND tỉnh theo quy định.

Nguồn: https://baria-vungtau.gov.vn/