Thông tin Y tế Thông tin Y tế
Tiếp nhận, đưa công dân từ TP. Hồ Chí Minh về tỉnh

Căn cứ Kế hoạch số 161/KH-SYT ngày 22/8/2021 của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, về việc tiếp nhận công dân từ thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu;

Căn cứ công văn số 6070/SYT-NV ngày 27/8/2021 của Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, về việc hỗ trợ xét nghiệm nhanh kháng nguyên SAR-CoV-2 cho người dân Bà Rịa-Vũng Tàu đang lưu trú tại TP.HCM trước khi về địa phương;

Căn cứ công văn số 4564/SYT-NV ngày 02/9/2021 của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, về việc các giải pháp xử lý tình huống phát sinh trong quá trình tiếp nhận, di chuyển công dân từ thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu;

Căn cứ Kế hoạch số 3429 /KH-TCT ngày 25/9/2021 của Tổ công tác theo quyết định số 2363/QĐ-UBND ngày 20/8/2021 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, về Kế hoạch tiếp nhận, đưa công dân từ thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu (Đợt II);

Căn cứ công văn số 13646/UBND-VP ngày 27/9/2021 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc đề nghị hỗ trợ đưa công dân từ TP. Hồ Chí Minh về tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Số lượng công dân dự kiến đón: 217 người.

Thời gian, địa điểm đón: 14giờ00 ngày 28/9/2021 tại Bến xe Miền Đông TP.HCM.

Địa điểm bàn giao: theo kế hoạch tiếp nhận của huyện, thị xã, thành phố.

Sở Y tế  đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện như sau:

1. Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh và Trung tâm y tế quận, huyện, thành phố Thủ Đức hỗ trợ tổ chức xét nghiệm SAR-CoV-2 cho người dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có nguyện vọng về địa phương (theo danh sách).

2. Giao cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu:

- Chủ động trao đổi, phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh và Trung tâm y tế quận, huyện, thành phố Thủ Đức, TP.HCM để cung cấp danh sách, xác định số lượng sinh phẩm cần sử dụng và bố trí thời gian làm xét nghiệm phù hợp cho người dân trước khi về địa phương;

- Phân công cán bộ tham gia đoàn đón gồm: BS Lê Xuân Mạnh và 02 cán bộ y tế thực hiện kiểm tra kết quả xét nghiệm SAR-CoV-2 / thực hiện xét nghiệm test nhanh SAR-CoV-2 cho người dân trước khi lên xe, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng chống lây nhiễm;

- Chuẩn bị trang phục phòng hộ cá nhân cho lực lượng làm nhiệm vụ; chuẩn bị test xét nghiệm nhanh và vật tư y tế, thuốc, hóa chất khử khuẩn…đảm bảo công tác sàng lọc bệnh và phòng chống lây nhiễm;

- Bố trí phương tiện vận chuyển phục vụ cho lưc lượng làm nhiệm vụ.

- Đoàn công tác có mặt tại bến xe Miền Đông TP.HCM trước 13 giờ 00 ngày 28/9/2021.

2. Giao cho Bệnh viện Bà Rịa:

Bố trí một xe cứu thương có bác sĩ, điều dưỡng và chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, thuốc cấp cứu thiết yếu để xử lý tình huống trong quá trình tiếp nhận, vận chuyển, bàn giao công dân.

Đoàn công tác có mặt tại bến xe Miền Đông TP.HCM trước 13 giờ 00 ngày 28/9/2021.

3. Đề nghị Sở LĐTB&XH thông báo cho các công dân được đón chủ động liên hệ với cơ sở y tế tại nơi lưu trú ở TP.HCM để thực hiện xét nghiệm theo quy định trước khi đến điểm đón.

Xem DANH SÁCH CÔNG DÂN TỪ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VỀ TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU THEO KẾ HOẠCH SỐ 3429/KH -TCT NGÀY 25/9/2021 

Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.