Thông tin Y tế Thông tin Y tế
Hướng dẫn áp dụng biện pháp phòng, chống dịch đối với người đến và về từ khu vực có dịch COVID-19

Xem nội dung chi tiết tại Văn bản số 5163/SYT-NV ngày 27/9/2021 tại đây

Thực hiện Công văn số 6288/BYT-MT ngày 04/8/2021 của Bộ Y tế về việc giảm thời gian cách ly y tế tập trung đối với người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19; Công văn số 6386/BYT-MT ngày 06/8/2021 của Bộ Y tế về việc áp dụng biện pháp phòng, chống dịch đối với người về từ khu vực có dịch COVID-19; Công văn số 7020/BYT-MT ngày 25/8/2021 của Bộ Y tế về việc cách ly phòng, chống dịch COVID-19 đối với trẻ em;

          Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, để kịp thời kiểm soát tình hình dịch bệnh, Sở Y tế hướng dẫn áp dụng biện pháp phòng, chống dịch đối với người về từ khu vực có dịch COVID-19, cụ thể như sau:

1. Đối với những người đến/về từ các khu vực có dịch COVID-19 (được cập nhật thường xuyên trên website của Bộ Y tế tại địa chỉ: https://moh.gov.vn/dia-diem-cach-ly) và hiện đang không thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Thực hiện theo Công văn số 6386/BYT-MT ngày 06/8/2021 của Bộ Y tế

TT

Đối tượng

Chỉ định cách ly / giám sát

Chỉ định xét nghiệm

1

Người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19

Tự theo dõi sức khoẻ tại nhà, nơi lưu trú trong 07 ngày kể từ ngày đến/về địa phương và luôn thực hiện Thông điệp 5K

Xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR 02 lần vào ngày đầungày thứ 07

2

Người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng COVID-19

Cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú 14 ngày kể từ ngày đến/về địa phương, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong thời gian 14 ngày tiếp theo

Xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR 03 lần vào ngày đầu, ngày thứ 07ngày thứ 14 trong thời gian cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú

3

Trường hợp từ các tỉnh, thành phố, địa bàn khác (không có dịch) đi qua khu vực có dịch nhưng không dừng, đỗ dọc đường

Không áp dụng

Không áp dụng

2. Đối với những người về từ các tỉnh, thành phố, khu vực đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ:

Thực hiện theo Quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tại Công văn số 8376/UBND-VP ngày 12/7/2021 về việc tăng cường kiểm soát người vào tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cụ thể: "Không tiếp nhận người về từ những nơi đang áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 20/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, trừ trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ và các trường hợp cấp cứu, cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, xe chuyên chở vật liệu sản xuất".

Đối với trường hợp đặc biệt được UBND tỉnh cho phép: phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định tại mục 1 Công văn này.

3. Đối với người tham gia các đoàn công tác theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền tại các tỉnh, thành phố, khu vực có dịch hoặc đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ (trừ những người tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 (F1) hoặc người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 (F2)): Thực hiện theo Công văn số 6386/BYT-MT ngày 06/8/2021 của Bộ Y tế

TT

Đối tượng

Chỉ định cách ly / giám sát

Chỉ định xét nghiệm

1

Thành viên đoàn công tác từ cấp Thứ trưởng và tương đương trở lên

Tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày. Nếu có dấu hiệu bất thường về sức khoẻ như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác,... thì báo cho cơ quan y tế để theo dõi và xử lý theo quy định

Khi có dấu hiệu bất thường về sức khỏe

2

Người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19

Tự theo dõi sức khoẻ tại nhà, nơi lưu trú trong 07 ngày kể từ ngày đến/về địa phương và luôn thực hiện Thông điệp 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang, không tụ tập và không đến nơi tập trung đông người

Xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR 02 lần vào ngày đầungày thứ 07

3

Người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng COVID-19

Thực hiện cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú 03 ngày kể từ ngày đến/về địa phương theo quy định tại Quyết định số 879/QĐ-BYT ngày 20/3/2020 của Bộ Y tế. Tiếp tục tự theo dõi sức khỏe cho đến hết 14 ngày kể từ ngày đến/về địa phương, luôn thực hiện thông điệp 5K

Xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR 02 lần vào ngày đầungày thứ 03 kể từ ngày cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú

 

4. Đối với người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa ra, vào khu vực có dịch:

Không phải thực hiện cách ly y tế khi thực hiện đầy đủ các yêu cầu phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 898/BYT-MT ngày 07/02/2021 về việc hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 trong vận chuyển hàng hóa và Công văn số 4351/BYT-MT ngày 28/5/2021 về việc tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trong vận chuyển hàng hóa.

5. Đối với chuyên gia/thân nhân chuyên gia người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam; chuyên gia/người lao động Việt Nam hồi hương: Thực hiện theo Công văn số 6288/BYT-MT ngày 04/8/2021, Công văn số 7020/BYT-MT ngày 25/8/2021 của Bộ Y tế

TT

Đối tượng

Chỉ định cách ly / giám sát

Chỉ định xét nghiệm

1

Người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19

Cách ly y tế tập trung 07 ngày và tiếp tục theo dõi y tế trong 07 ngày tiếp theo

Xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR 02 lần vào ngày đầungày thứ 07 tính từ ngày nhập cảnh

2

Người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng COVID-19

Cách ly y tế tập trung 14 ngày và tiếp tục theo dõi y tế tại nhà/nơi lưu trú trong 14 ngày tiếp theo

Xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR 03 lần vào ngày đầu, ngày thứ 07ngày thứ 14 tính từ ngày nhập cảnh

3

Người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19; có đi kèm theo trẻ em <18 tuổi nhưng trẻ chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng COVID-19 theo quy định

Cách ly y tế tập trung 07 ngày, tiếp tục thực hiện cách ly tại nhà trong 07 ngày tiếp theo và tiếp tục theo dõi sức khỏe đến hết 28 ngày kể từ ngày nhập cảnh

Xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR 03 lần vào ngày đầu, ngày thứ 07ngày thứ 14 tính từ ngày nhập cảnh

*Lưu ý: Tất cả người nhập cảnh phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 (bằng phương pháp RT- PCR/RT-LAMP) trong vòng 72 giờ trước khi xuất cảnh và được cơ quan có thẩm quyền của nước thực hiện xét nghiệm cấp chứng nhận.

- Việc bàn giao, tiếp nhận người hoàn thành cách ly y tế tập trung về nơi lưu trú để tiếp tục giám sát, theo dõi y tế thực hiện theo quy định tại Công văn số 425/CV- BCĐ ngày 19/01/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc hướng dẫn bàn giao, quản lý sau khi hoàn thành cách ly tập trung.

- Trong quá trình di chuyển từ cơ sở cách ly tập trung về nơi lưu trú, người hoàn thành cách ly y tế tập trung phải luôn thực hiện thông điệp 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang và giữ khoảng cách, luôn bật và sử dụng ứng dụng Bluezone.

- Trong thời gian theo dõi y tế: người hoàn thành cách ly y tế tập trung tiếp tục sử dụng ứng dụng Bluezone đến hết 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh. Luôn thực hiện Thông điệp 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang, không tụ tập và không đến nơi tập trung đông người.

Sở Y tế đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp tổ chức triển khai thực hiện nghiêm theo hướng dẫn nêu trên./.

Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.