Thông tin Y tế Thông tin Y tế
Hướng dẫn sử dụng thuốc điều trị người nhiễm COVID-19 tại nhà

Căn cứ Quyết định số 4498/QĐ-BYT ngày 21/9/2021 của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 do chủng vi rút Corona mới (SARS-CoV-2);

Căn cứ Quyết định 4038/QĐ-BYT ngày 21/8/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời về quản lý người nhiễm COVID-19 tại nhà;

Ngày 22/8/2021, Sở Y tế đã ban hành Công văn số 4283/SYT-NV về việc triển khai Quyết định 4038/QĐ-BYT ngày 21/8/2021 của Bộ Y tế ban hành "Hướng dẫn tạm thời về quản lý người nhiễm COVID-19 tại nhà";

Ngày 14/10/2021, Sở Y tế đã ban hành Công văn số 5693/SYT-NV về việc đề cương nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng thuốc Molnupiravir.

Sở Y tế hướng dẫn việc cấp phát, quản lý và sử dụng thuốc điều trị người nhiễm COVID-19 tại nhà như sau:

  1. Các TTYT huyện, thị xã, thành phố triển khai Kế hoạch 154/KH-SYT ngày 11/8/2021 của Sở Y tế về việc dự trữ, cung ứng thuốc phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
  2. TTYT có trách nhiệm dự trữ thuốc điều trị COVID-19 (theo phụ lục gửi kèm) để cấp cho các trạm y tế hoặc các trạm y tế lưu động để quản lý và cấp phát cho người nhiễm COVID-19 điều trị tại nhà. Trạm y tế có trách nhiệm quản lý chặt chẽ thuốc và bệnh nhân theo các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế, Sở Y tế.
  3. Việc quản lý, thanh quyết toán thuốc điều trị cho người nhiễm COVID-19 điều trị tại nhà thực hiện theo các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế, Sở Y tế.
  4. Đối với thuốc Molnupiravir 200mg:
  • Molnupiravir là thuốc thử nghiệm, chưa được Bộ Y tế cấp phép lưu hành.
  • Thuốc cấp cho BRVT là dạng viên nang hàm lượng 200 mg, được bảo quản ở nhiệt độ <30oC. Thuốc được cung cấp theo chương trình viện trợ.
  • Trước khi phát thuốc cho người bệnh, nhân viên y tế phải

+ Thu thập thông tin của bệnh nhân, gồm thông tin hành chính, tiền sử và sàng lọc bệnh nhân dựa theo các tiêu chuẩn lựa chọn và tiêu chuẩn loại trừ theo biểu mẫu thu thập thông tin bệnh nhân

+ Nếu bệnh nhân có đủ tiêu chuẩn lựa chọn và không có tiêu chuẩn loại trừ thì tư vấn bệnh nhân sử dụng thuốc.

+ Sau khi bệnh nhân chấp thuận sử dụng thuốc, nhân viên y tế quét mã QR để cập nhật thông tin bệnh nhân vào hệ thống.

Sở Y tế đề nghị các đơn vị tổ chức thực hiện nhằm đảm bảo an toàn, hiệu quả cho người nhiễm COVID-19. Trong quá trình thực hiện, nếu gặp vướng mắc, đơn vị báo cáo Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ) để được hướng dẫn./.

Gửi kèm: Hướng dẫn sử dụng thuốc điều trị F0 tại nhà.

Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.