Thông tin Y tế Thông tin Y tế
Hướng dẫn quy trình đăng ký hồ sơ trực tuyến của Sở Y tế

Thực hiện Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 16/6/2021 của UBND tỉnh về nâng cao tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến mức độ 3, 4 và tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích năm 2021 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 16/6/2021 của UBND tỉnh về cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh năm 2021; Quyết định số 1633/QĐ-UBND ngày 18/6/2021 của UBND tỉnh về việc Phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và lộ trình thực hiện tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2021.

          Nhằm tạo điều kiện thuận lợi khi nộp hồ sơ, thủ tục hành chính, Sở Y tế đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân khi đăng ký hồ sơ, thủ tục hành chính mức độ 3, 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở qua môi trường trực tuyến cần thực hiện theo quy trình như sau:

          Bước 1. Truy cập vào trang web http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn.

          Bước 2. Chọn Tab Đăng ký trực tuyến.

Bước 3: Chọn Cơ quan quản lý bộ thủ tục hành chính (Sở Y tế) à Tìm kiếm.

Bước 4. Chọn Thủ tục hành chính cần nộp. 

Bước 5. Bấm vào Nộp hồ sơ.

Bước 6. Điền đầy đủ thông tin vào các trường bắt buộc có dấu (*)à Đồng ý và tiếp tục.

Bước 7. Đính kèm các thành phần hồ sơ hợp lệ theo quy định à Đồng ý và tiếp tục.

Bước 8. Chọn Hình thức nộp hồ sơ; Hình thức nhận kết quả. 

Bước 9. Nhập Mã xác nhận à Bấm Nộp hồ sơ.

Trong quá trình thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến qua mạng điện tử, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân liên hệ với công chức của Sở Y tế tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (quầy số 06, số điện thoại: 0254.3515555-106), hoặc Bà Nguyễn Thị Thu Hoài - chuyên viên bộ phận một cửa Sở Y tế (số điện thoại 0977134312) để được hướng dẫn cụ thể./.

Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.