Thông tin Y tế Thông tin Y tế
Triển khai Công văn số 9500/BYT-DP ngày 08/11/2021 về chỉ đạo y tế ngoài công lập thực hiện các hoạt động thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19

Thực hiện ý kiến của Bộ Y tế tại Công văn số 9500/BYT-DP ngày 08/11/2021 về việc chỉ đạo y tế ngoài công lập triển khai các hoạt động thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện như sau:

1. Quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm, đồng bộ, có hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, các quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế, bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 tại các cơ sở y tế;

2. Tăng cường kiểm tra, giám sát bảo đảm an toàn phòng, chống dịch tại các cơ sở y tế nói chung, y tế ngoài công lập nói riêng. Đảm bảo vật tư, hóa chất, thuốc điều trị, trang thiết bị y tế, tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường họp nghi mắc Covid-19 tại cơ sở y tế, các trường hợp có biểu hiện ho, sốt để kịp thời khoanh vùng, cách ly, xử lý triệt để không để dịch lây lan, bùng phát;

3. Xây dựng phương án huy động các cơ sở y tế ngoài công lập tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19, phù hợp với năng lực chuyên môn, điều kiện của cơ sở và tình hình thực tiễn tại địa phương;

4. Chỉ đạo các cơ sở y tế ngoài công lập có trách nhiệm tham gia phòng chống dịch Covid-19 cho cộng đồng khi được huy động. Chuẩn bị sẵn sàng phương án hỗ trợ nhân lực, trang thiết bị... cho phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nhất là việc tham gia công tác giám sát, phát hiện các trường hợp mắc và nghi mắc Covid-19, tiêm chủng, cách ly và điều trị bệnh nhân Covid-19...;

5. Tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở y tế ngoài công lập tham gia phòng, chống dịch như đối với các cơ sở y tế công lập. Hỗ trợ các thiết bị phòng, chống dịch và thực hiện các chế độ đãi ngộ đối với nhân viên của cơ sở y tế ngoài công lập theo quy định hiện hành./.

Nguồn: https://baria-vungtau.gov.vn/