Thông tin Y tế Thông tin Y tế
Quyết định sử dụng nguyên trạng Nhà thi đấu đa năng huyện Châu Đức để thành lập Bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 nhẹ và không có triệu chứng

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định sử dụng nguyên trạng Nhà thi đấu đa năng huyện Châu Đức để thành lập Bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 nhẹ và không có triệu chứng, cụ thể như sau:

- Tên gọi: Bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 tại Nhà thi đấu đa năng huyện Châu Đức (gọi tắt là Bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19).

- Đơn vị phụ trách chuyên môn: Trung tâm y tế huyện Châu Đức.

- Địa điểm: số 45 – đường Lý Thường Kiệt, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

- Quy mô: 210 giường bệnh.

- Hạng cơ sở khám, chữa bệnh: Hạng III.

- Thời gian hoạt động: Từ 08 giờ 00, ngày 03/11/2021 cho đến khi được cấp có thẩm quyền cho phép giải thể.

Bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 chịu trách nhiệm thu dung, điều trị cho người bệnh COVID-19 nhẹ và không có triệu chứng theo các hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh và Sở Y tế. 

UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Y tế Quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (kể cả Y tế tư nhân, Y tế Ngành) có kinh nghiệm phòng chống dịch bệnh giữ chức vụ Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng, Phó các bộ phận; Phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế và các quy định có liên quan.

Sở Y tế chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện tại Bệnh viện dã chiến thu dung, điều trị COVID-19 nhẹ và không có triệu chứng tại Nhà thi đấu đa năng huyện Châu Đức; Xây dựng phương án huy động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị phù hợp với quy mô bệnh viện theo từng giai đoạn; Đề xuất với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh và các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với Bệnh viện dã chiến thu dung, điều trị COVID-19 để vận hành cơ sở an toàn; điều động lực lượng, phương tiện phục vụ hoạt động theo Kế hoạch và Quy chế hoạt động, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn của cơ sở; điều động lực lượng, phương tiện phục vụ theo Kế hoạch và Quy chế tổ chức của cơ sở; Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, công nghệ thông tin, điện, nước, quản lý chất thải rắn y tế, xử lý nước thải để vận hành cơ sở theo kế hoạch. Tại Bệnh viện dã chiến thu dung, điều trị COVID-19 đề nghị phải đảm bảo vệ sinh môi trường khử khuẩn, quản lý chất thải y tế trong phòng chống dịch COVID-19. 

Sở Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí, bổ sung trang thiết bị cho Bệnh viện dã chiến để đảm bảo hoạt động thu dung, điều trị cho người bệnh nhiễm COVID-19 và chế độ cho nhân viên y tế và các lực lượng làm việc tại Bệnh viện dã chiến thu dung, điều trị COVID-19; Sở Tài nguyên và Môi trường bố trí lực lượng thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra việc xử lý nước thải, rác thải tại Bệnh viện dã chiến thu dung, điều trị COVID-19; Sở Thông Tin và Truyền thông yêu cầu các nhà mạng bảo đảm thông tin liên lạc cho khu vực Bệnh viện dã chiến thu dung, điều trị COVID-19; Công an tỉnh bố trí lực lượng bảo đảm công tác an ninh, trật tự tại Bệnh viện dã chiến thu dung, điều trị COVID-19; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh bố trí lực lượng bảo đảm công tác hậu cần tại Bệnh viện dã chiến thu dung, điều trị COVID-19; Công ty Điện lực tỉnh, Công ty Cổ phần Nước sạch tỉnh, bảo đảm phương án cấp điện, cấp nước cho Bệnh viện dã chiến thu dung, điều trị COVID-19; Bảo hiểm xã hội Việt Nam tỉnh phối hợp với Sở Y tế, Bệnh viện dã chiến thu dung, điều trị COVID-19 bảo đảm quyền lợi của người bệnh có thẻ BHYT được chuyển đến cách ly, điều trị tại cơ sở và nhân viên y tế làm việc tại Bệnh viện dã chiến thu dung, điều trị COVID-19.

Bên cạnh đó, người đứng đầu địa điểm được sử dụng để thành lập Bệnh viện dã chiến thu dung, điều trị COVID-19 có trách nhiệm bàn giao mặt bằng và tạo điều kiện cần thiết cho hoạt động của Bệnh viện dã chiến thu dung, điều trị COVID-19.

Nguồn: https://baria-vungtau.gov.vn/