Thông tin Y tế Thông tin Y tế
Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn tạm thời quản lý, điều trị người nhiễm COVID-19 tại nhà kể từ ngày 25/11/2021

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành hướng dẫn tạm thời quản lý, điều trị người nhiễm COVID-19 tại nhà. Theo đó, để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 ở các cấp độ, đồng thời giảm áp cho các cơ sở điều trị COVID-19, Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai quản lý, điều trị người nhiễm COVID-19 tại nhà theo hướng dẫn của Bộ Y tế như sau:

1. Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện theo hướng dẫn tạm thời ban hành kèm theo văn bản này.

Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm phân công đơn vị phụ trách thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải theo quy định.

Kịp thời báo cáo Trưởng Ban chỉ đạo và Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 tỉnh các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai để được giải quyết.

2. Sở Y tế hướng dẫn các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế và theo quy định của tỉnh; đồng thời, phối hợp Công an tỉnh, các đơn vị liên quan và các địa phương kiểm tra, giám sát việc triển khai quản lý, điều trị người nhiễm tại nhà, bảo đảm an toàn phòng chống dịch.

3. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức thông tin, tuyên truyền về yêu cầu quản lý, điều trị người nhiễm tại nhà, đồng thời tuyên truyền cho người dân tham gia phòng chống dịch.

4. Việc triển khai quản lý, điều trị người nhiễm tại nhà trên địa bàn tỉnh sẽ được đánh giá, rút kinh nghiệm định kỳ mỗi tháng một lần và sẽ điều chỉnh các nội dung cho phù hợp tình hình thực tế.

Văn bản này có hiệu lực từ ngày 25/11/2021./.

Nguồn: https://baria-vungtau.gov.vn/