VB hành chính/VB quy phạm pháp luật VB hành chính/VB quy phạm pháp luật
Triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia

Xem nội dung chi tiết tại đây