Thông báo tuyển sinh Thông báo tuyển sinh

Họp thẩm định xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế

Sở Y tế  tổ chức họp thẩm định xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn 2011-2020 vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 14/4/2015 (thứ tư).

Nội dung thư mời họp.

Công văn số 2968/KH-SYT (kèm theo danh sách các xã và bảng điểm chi tiết).

 


Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết