Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản quy phạm pháp luật
Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 25/2/2022 ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Xem nội dung chi tiết tại đây