Văn bản hành chính Văn bản hành chính
Văn bản nhắc lại việc hướng dẫn cấp CCHN KB,CB chuyên khoa lần đầu và cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trên CCHN KB,CB

Xem nội dung chi tiết tại đây