Thông tin Y tế Thông tin Y tế
Rút ngắn thời gian tiêm mũi 3, 4

Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về thời gian tiêm nhắc lại của các mũi tiêm phòng COVID-19.

Theo đó, Bộ Y tế yêu cầu tiêm cho các đối tượng ngay sau khi đủ thời gian. Cụ thể, người trên 18 tuổi, tiêm mũi 3 ngay sau mũi 2 ba tháng; người đã mắc COVID-19 thì tiêm ngay sau khi khỏi bệnh. Người từ 12 - dưới 18 tuổi, tiêm mũi 3 ngay sau mũi 2 năm tháng; người đã mắc COVID-19 thì tiêm ngay sau khi khỏi bệnh ba tháng. Tiêm mũi 4 ngay sau mũi 3 bốn tháng; người đã mắc COVID-19 thì tiêm ngay sau khi khỏi bệnh ba tháng. Đối với trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi đã mắc COVID-19 thì tiêm ngay sau khi khỏi bệnh ba tháng.

Ngoài ra, Bộ Y tế yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông về tác dụng, hiệu quả của vắc xin, tập trung tuyên truyền và tiêm chủng cho các đối tượng, đặc biệt cho trẻ em từ 5 - dưới 12 tuổi, lưu ý các trẻ có nguy cơ cao, trẻ sống ở khu vực có tỷ lệ bao phủ vắc xin thấp; tổ chức các đội tuyên truyền, vận động tiêm đến từng địa bàn dân cư. Các địa phương công khai các điểm tiêm chủng trên địa bàn (địa chỉ, người phụ trách, thông tin liên hệ) và thông tin đến người dân để người dân biết và đi tiêm chủng kịp thời.

Nguồn:https://baobariavungtau.com.vn/