Thanh toán không dùng tiền mặt Thanh toán không dùng tiền mặt
Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt Ngành Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2021-2025

Xem nội dung chi tiết tại đây