Thông tin kiểm tra Thông tin kiểm tra
Kiện toàn Đoàn kiểm tra liên ngành về hoạt động, sản xuất, kinh doanh và quảng cáo mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu năm 2022.

Xem nội dung chi tiết tại đây