Thông tin kiểm tra Thông tin kiểm tra
Kiện toàn Đoàn kiểm tra liên ngành về hoạt động sản xuất, kinh doanh thuốc, trang thiết bị y tế; khám chữa bệnh tư nhân, khám chữa bệnh nhân đạo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu năm 2022

Xem nội dung chi tiết tại đây