Thông tin kiểm tra Thông tin kiểm tra
Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về sản xuất, kinh doanh, thông tin, quảng cáo thuốc và trang thiết bị y tế trên địa bàn tỉnh năm 2023

Xem nội dung chi tiết tại đây