Thông báo tuyển dụng Thông báo tuyển dụng
TB Danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2 và triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2022 (đợt 2)

Xem nội dung chi tiết tại đây