VB hành chính/VB quy phạm pháp luật VB hành chính/VB quy phạm pháp luật
Nghị quyết số 72/NQ-HĐND, xác nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026

Xem nội dung chi tiết tại đây