Thông tin Y tế Thông tin Y tế
TP. Vũng Tàu: Tỷ lệ tiêm mũi 3 ở học sinh đạt thấp

Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp triển khai công tác tiêm phòng COVID-19 cho HS của UBND TP. Vũng Tàu sáng 13/9.

Theo đó, kết quả tiêm vắc xin COVID-19 mũi 1 đối với trẻ từ 5 đến dưới 6 tuổi đạt 5,43% (tính trên tổng số trẻ); tiêm mũi 1 đối với trẻ 6 đến dưới 12 tuổi đạt 42%. Đối với trẻ từ 12 đến dưới 15 tuổi, tỷ lệ tiêm mũi 1 đạt 99 %, mũi 2 đạt 95,7 % và mũi 3 chỉ mới đạt 10%. Đối với trẻ từ 15 đến dưới 18 tuổi, tỷ lệ tiêm mũi 3 mới chỉ đạt 13%.

Nguyên nhân tỷ lệ HS tham gia tiêm chủng thấp do rơi vào kỳ nghỉ hè hoặc trùng lịch thi kết thúc năm học. Trẻ bậc MN không ra tiêm do tâm lý lo lắng của phụ huynh.

Bước vào năm học mới, TP. Vũng Tàu tập trung tiêm mũi 3 cho đối tượng HS từ 15 đến dưới 18 tuổi; tăng cường tuyên truyền cho phụ huynh tại các cuộc họp đầu năm về lợi ích của việc tiêm phòng COVID-19.

Nguồn:https://baobariavungtau.com.vn/