Thông tin Y tế Thông tin Y tế
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật: Thông báo cấp độ dịch của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 218/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vừa ban hành Thông báo cấp độ dịch của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế, cụ thể như sau:

+ Đánh giá phân loại cấp độ dịch cấp xã, phường, thị trấn của các huyện, thị xã, thành phố (thời điểm đánh giá lúc 10 giờ 00 ngày 12/06/2023):

Cấp 1 - Nguy cơ thấp (vùng xanh):

83, chiếm 100%

Cấp 2 - Nguy cơ trung bình (vùng vàng):

00

Cấp 3 - Nguy cơ cao (vùng cam):

00

Cấp 4 - Nguy cơ rất cao (vùng đỏ):

00

 Phụ lục danh sách cấp độ dịch

Nguồn:https://baria-vungtau.gov.vn/