Thông báo tuyển sinh Thông báo tuyển sinh
Thông báo chiêu sinh lớp định hướng chuyên khoa GMHS của Trung tâm đào tạo nhân lực Y tế theo nhu cầu xã hội

Xem nội dung chi tiết tại đây.

Văn bản triển khai của Sở Y tế.


Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết