Tăng cường triển khai đường dây nóng và đổi mới phong cách thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh.flv Tăng cường triển khai đường dây nóng và đổi mới phong cách thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh.flv