Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính
TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Y tế dự phòng
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế mẫu vi sinh y học, sản phẩm sinh học, mô, bộ phận cơ thể người Y tế dự phòng
2 Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế thi thể, hài cốt Y tế dự phòng
3 Kiểm dịch y tế đối với hàng hóa Y tế dự phòng
4 Kiểm dịch y tế đối với phương tiện vận tải Y tế dự phòng
5 Cấp giấy chứng nhận tiêm chủng quốc tế hoặc áp dụng biện pháp dự phòng Y tế dự phòng
6 Chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện cho người nghiện chất dạng thuốc phiện được trở về cộng đồng từ cơ sở quản lý Y tế dự phòng
7 Chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện giữa các cơ sở quản lý Y tế dự phòng
8 Đăng ký tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện trong các cơ sở trại giam, trại tạm giam, cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng. Y tế dự phòng
9 Chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện ngoài cộng đồng Y tế dự phòng
10 Đăng ký tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện đang cư trú tại cộng đồng Y tế dự phòng
11 Cấp lại thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng Y tế dự phòng
12 Cấp thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng Y tế dự phòng
Hiển thị 12 kết quả
của 1