Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính
TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính cấp TTHC nộp tại SYT
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Thủ tục thực hiện việc giải trình Lĩnh vực phòng, chống tham nhũng
2 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình Lĩnh vực phòng, chống tham nhũng
3 Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập Lĩnh vực phòng, chống tham nhũng
4 Thủ tục công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập Lĩnh vực phòng, chống tham nhũng
5 Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập Lĩnh vực phòng, chống tham nhũng
6 Thủ tục Xử lý đơn tại cấp tỉnh Lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo
7 Thủ tục Tiếp công dân tại cấp tỉnh Lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
8 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh Lĩnh vực khiếu nại, tố cáo
9 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh Lĩnh vực khiếu nại, tố cáo
10 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh Lĩnh vực khiếu nại, tố cáo
Hiển thị 10 kết quả
của 1