Thông báo tuyển dụng Thông báo tuyển dụng
Thành lập Đoàn thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Xem nội dung chi tiết tại đây